Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

05/07/2011 Δυτική Σάμος: Πληρώσαμε για ΧΥΤΑ και φτιάξαμε Χωματερή.

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Ν. Χουντή

Αφού προσπαθήσαμε να κρύψουμε τις κακοτεχνίες αναγκαστήκαμε να επιστρέψουμε 5.000.000 ευρώ  στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Πληρώσαμε για ΧΥΤΑ στη Δυτική Σάμο και φτιάξαμε χωματερή.  Προσπαθήσαμε να κρύψουμε τις κακοτεχνίες και το μπάχαλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που συγχρηματοδοτούσε το έργο, αλλά υποχρεωθήκαμε να επιστρέψουμε  την κοινοτική χρηματοδότηση (πάνω από 5.000.000 ευρώ). Αυτά προκύπτουν ουσιαστικά από την απάντηση του αρμόδιου Επίτροπου για τις χρηματοδοτήσεις της Περιφερειακής Πολιτικής  κ. Hahn σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή του, ο έλληνας ευρωβουλευτής αφού σημείωνε ότι «στον ΧΥΤΑ Δυτικής Σάμου παρουσιάστηκαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τα οποία οφείλονταν στην ακαταλληλότητα, τις κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις του εδάφους στην περιοχή…και προφανώς υπήρξαν εγκληματικά λάθη στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή και την κατασκευή του έργου», ζητούσε να πληροφορηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία του έργου και τα οικονομικά του στοιχεία.

Από την απάντησή του  Ευρωπαίου Επίτροπου κ. Hahn προκύπτουν τα ακόλουθα:

Πρώτον:  σε όλη την απάντηση ονομάζει το έργο «χωματερή»,

Δεύτερον: με λεπτή ειρωνεία και κομψό τρόπο περιγράφει μια διαδικασία κατά την οποία η Ελλάδα από τον  Ιανουάριο του 2009  προσπαθούσε να αποκρύψει την «κατάρρευση» του έργου προκειμένου να πάρει και τα υπόλοιπα χρήματα!

Τρίτον: όταν η Κομισιόν θεώρησε πως το έργο «δεν  ολοκληρώθηκε και δεν ήταν λειτουργικό» και ζήτησε επιπλέον στοιχεία, οι ελληνικές αρχές απάντησαν τον Ιούνιο του 2009  ότι «ύστερα από επίσκεψη ελέγχου στον χώρο της χωματερής της Δυτικής Σάμου ανιχνεύτηκε κατολίσθηση στη χωματερή που είχε ως αποτέλεσμα τη μερική καταστροφή της. Μία ακόμη κατολίσθηση ανιχνεύτηκε κοντά στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων που είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή τοποθεσίας της εγκατάστασης για καύση και προκάλεσε λανθασμένο υπολογισμό όσον αφορά την κλίση»,  

Τέταρτον:  μετά την αποκάλυψη οι ελληνικές αρχές έσπευσαν άρον - άρον να απεντάξουν το έργο, προκειμένου να μην έχουν συνέπειες από την Επιτροπή και να επιστρέψουν την κοινοτική χρηματοδότηση,   

Πέμπτον: Κάποιοι «υπεύθυνοι» παρέλαβαν το έργο από τους εργολάβους  μολονότι οι κακοτεχνίες και οι κατακρημνίσεις ήταν απολύτως εμφανείς  

Έκτο: τονίζει ότι «Το κλείσιμο του έργου (της Δυτικής Σάμου) εκκρεμεί» διότι μεταξύ άλλων υπάρχουν και απαιτήσεις για χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:  «Το κλείσιμο του έργου εκκρεμεί. Η Επιτροπή προχωρεί στο κλείσιμο μόνον αν το συγχρηματοδοτούμενο έργο συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές ρυθμιστικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των γενικών κανόνων και των ειδικών συνθηκών που ορίζονται στην απόφαση συγχρηματοδότησης, καθώς και με τις απαιτήσεις για χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο.»