Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

14/07/2011 Ν.Χουντής: «Η Γερμανία ξεφορτώθηκε τα ελληνικά ομόλογα και αξιώνει την ‘αναδιάρθρωση’ του ελληνικού χρέους ;»

Απάντηση Όλι Ρέν μια μέρα πριν την ανακοίνωση των στρές-τέστ.

 Να επαληθεύσει τις δημοσιογραφικές πληροφορίες για το κατά πόσο «ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται σε χέρια γερμανικών τραπεζών από 50 δις που ήταν αρχικά στο ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, μειώθηκαν σταδιακά στα 20 δις και σήμερα δεν είναι παρά μόνο 9 δις ευρώ», ζητούσε με ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο  Νίκος Χουντής, επικαλούμενος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να έχει τα στοιχεία αυτά, αφού «η πραγματοποίηση των στρες-τεστς στις τράπεζες δίνουν στην Κομισιόν την ευκαιρία να γνωρίζει τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών».

 Στην απάντησή του ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όλι Ρέν, διευκρινίζει ότι «στην Ένωση οι πληροφορίες για τη λεπτομερή διάρθρωση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων επενδύσεων συγκεντρώνονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Η Επιτροπή δεν έχει καθημερινή πρόσβαση σε τέτοια αναλυτικά δεδομένα», και αντί να απαντήσει με επίσημα στοιχεία, επικαλείται δημοσιεύματα, σημειώνοντας οτι «Ωστόσο, έχουν δημοσιευθεί πληροφορίες σχετικά με κρατικά χρηματοδοτικά ανοίγματα επιλεγμένων τραπεζών της ΕΕ στο πλαίσιο δοκιμών αντοχής υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Σύμφωνα με περσινά δημοσιεύματα, στις 31 Μαρτίου 2010 τα συνολικά ελληνικά κρατικά ανοίγματα δεκατεσσάρων συμμετεχουσών γερμανικών τραπεζών ανέρχονταν σε 14,6 δισεκατομμύρια».

 Στη συνέχεια της απάντησής του ο Επίτροπος, σημειώνει ότι «Οι επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα κρατικά ανοίγματα των ευρωπαϊκών τραπεζών θα δημοσιευθούν μαζί με τη δημοσίευση της δοκιμής αντοχής του 2011» (δηλαδή αύριο Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011). Ο Ευρωπαίος Επίτροπος  αξιολογεί ως πιθανό «η αξία του χαρτοφυλακίου των ελληνικών κρατικών ομολόγων που κατέχουν γερμανικές τράπεζες να έχει μειωθεί σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από ένα χρόνο».

 Καταλήγοντας στην απάντησή του ο Όλι Ρέν, αναφέρει ότι: «Η μείωση της έκθεσης των γερμανικών τραπεζών εναρμονίζεται με τη γενική τάση που παρατηρείται μετά το ξέσπασμα της κρίσης δημοσίου χρέους. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) η έκθεση όλων των ξένων τραπεζών στο χρέος του ελληνικού δημόσιου τομέα (ήτοι κυρίως σε κρατικό χρέος) μειώθηκε από 66,9 δισεκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο του 2010 σε 39,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον Δεκέμβριο του 2010».