Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

18/08/2011 Κομισιόν : Οι χαμηλοί μισθοί των εκπαιδευτικών , η κοινωνική ανισότητα και η κακή ποιότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων

φουντώνουν την παραπαιδεία στην Ευρώπη

Απάντηση σε ρώτηση του Νικου Χουντή

«Οι χαμηλοί μισθοί των εκπαιδευτικών» , «η κοινωνική ανισότητα και ο κοινωνικός ανταγωνισμός» αλλά και «τα εκπαιδευτικά συστήματα που ευνοούν μια εκπαίδευση στηριζόμενη στις επιδόσεις» είναι οι βασικότερες αιτίες που φουντώνει την παραπαιδεία , όχι μόνο στην Ελλάδα (στην οποία είναι χρόνιο φαινόμενο) αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό απαντάει η Κομισιόν σε σχετική ερώτηση του  Νίκου Χουντή.


Ο Νίκος Χουντής  στην ερώτηση του ζητούσε να πληροφορηθεί τα αποτελέσματα της έρευνας του δικτύου NESSE ου χρηματοδότησε η Κομισιόν για την παραπαιδεία στην Ευρώπη. Στην ερώτηση του ο Νίκος Χουντής  τόνιζε ταυτόχρονα ότι  «κάθε χρόνο τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά δαπανούν δισεκατομμύρια ευρώ για ιδιωτική φροντιστηριακή βοήθεια, που καλύπτει τις τρείς βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το φαινόμενο βρίσκεται «σε φάση έκρηξης» και είναι σαφές ότι «η εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης αυξάνεται» και  καλούσε  την Κομισιόν να παραθέσει τα στοιχειά που διαθέτει για την ανάπτυξη της παραπαιδείας στις χώρες μέλη της Ε.Ε. και να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης.


Στην απάντηση της η αρμόδια Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης κα Βασιλείου αφού σημειώνει   ότι  : «Η Επιτροπή ανέθεσε στο δίκτυο NESSE τη σύνταξη αυτής της ανεξάρτητης έκθεσης επειδή αναγνωρίζει την αυξανόμενη σοβαρότητα αυτού του φαινομένου και αντιλαμβάνεται την ανάγκη να ξεκινήσει, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μια εντονότερη συζήτηση για τις επιπτώσεις του και για άλλα συναφή θέματα, όπως είναι η ισότιμη μεταχείριση και το έργο των σχολείων» τονίζει με έμφαση ότι : «Σύμφωνα με αυτή την ανεξάρτητη έκθεση, αρκετοί παράγοντες συμβάλλουν στην εξάπλωση της παραπαιδείας μέσα στην ΕΕ. Ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες ξεχωρίζουν τρεις:

α. χαμηλοί μισθοί των εκπαιδευτικών·

β. η ποιότητα του κανονικού εκπαιδευτικού συστήματος και η νοοτροπία που ευνοεί μια εκπαίδευση στηριζόμενη στις επιδόσεις·

γ. ανισότητα και κοινωνικός ανταγωνισμός.

και καταλήγει : « Η μελέτη δείχνει επίσης ότι η παραπαιδεία φαίνεται να είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγμένη στα κράτη μέλη όπου υπάρχουν λιγότερες ανισότητες και όπου τα εκπαιδευτικά συστήματα ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες των οικογενειών.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η δημοσίευση αυτής της μελέτης θα προβάλει εντονότερα τη σοβαρότητα της παραπαιδείας και των συναφών ζητημάτων, προκαλώντας μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.