Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

10/01/2012 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Ν. Χουντή για την είσπραξη και την απόδοση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης

Στις περισσότερες χώρες μέλη της ΕΕ τα ποσοστά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που καταβάλλονται από τους χρήστες στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων καθορίζονται κατά κανόνα μετά από μεταξύ τους διαπραγματεύσεις που υπόκεινται σε έγκριση από αρμόδιους φορείς.

Αυτό προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς κ. Μ. Barnier στην ερώτηση του Ν. Χουντή.

Ο έλληνας ευρωβουλευτής, στην ερώτηση που είχε υποβάλλει, μετά από δημοσιεύματα  και καταγγελίες για αυθαιρεσίες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων,  ζητούσε να πληροφορηθεί τι ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΕ και ποιες είναι οι “καλές πρακτικές” προκειμένου για τον καθορισμό του ύψους και την είσπραξη των πνευματικών δικαιωμάτων από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης.

Στην απάντησή του ο Επίτροπος κ. Barnier, δηλώνει: «Ο καθορισμός των ποσοστών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που καταβάλλονται στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης διαφέρει συνήθως από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι αντίστοιχοι συντελεστές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης και των χρηστών, και ενδέχεται να υπόκεινται σε εκ των υστέρων έλεγχο από αρμόδιο φορέα. Σε άλλες περιπτώσεις, τα ποσοστά μπορεί να προταθούν από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και υπόκεινται σε εκ των προτέρων έγκριση από αρμόδιο φορέα. Σε ορισμένα κράτη μέλη, τα ποσοστά αυτά μπορούν επίσης να καθορίζονται με διαπραγματεύσεις μεταξύ της ένωσης των χρηστών και της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης».

Εξάλλου ο Επίτροπος, απαντώντας σε επόμενη ερώτηση του Ν. Χουντή σχετικά με το δικαίωμα των δημιουργών να μπορούν να διαπραγματεύονται ισότιμα με τους ΟΣΔ τους όρους των συμβολαίων τους, απάντησε «Όσον αφορά τη σημασία της ατομικής διαχείρισης των δικαιωμάτων, η Επιτροπή έχει υποστηρίξει σταθερά τη λεγόμενη αρχή της "επιλογής του δικαιούχου" - για τα δικαιώματα, την επικράτεια, την εταιρεία συλλογής- και αποδίδει τη δέουσα προσοχή στο ζήτημα».

Τέλος απαντώντας σε ερώτημα για το ποια είναι τα συνήθη ποσοστά που παρακρατούν οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης άλλων χωρών της ΕΕ ως λειτουργικά- διοικητικά έξοδα σημειώνει ότι «θα υπάρξει εντός του 2012 νομοθετική πρόταση της Επιτροπής» η οποία «θα παράσχει σημαντικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για τις διοικητικές δαπάνες και τις πρακτικές διανομής» και καταλήγει «Στόχος της Επιτροπής είναι να προσδιορίσει βαθμονομικό κλιμάκιο που να διασφαλίζει, ιδίως, ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης λειτουργούν με δίκαιο και διαφανή τρόπο».