Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

28/02/2012 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ

Επί μια δεκαετία η Ελλάδα δεν είχε καταθέσει ούτε καν αίτηση για συγχρηματοδότηση στον τομέα της υγειονομικής προστασίας των φυτών, όταν οι άλλες χώρες της ΕΕ έχουν πάρει εκατομμύρια!!

Απάντηση Κομισιόν στον Νίκο Χουντή.


Με αφορμή ερώτηση του Νίκου Χουντή, για τους λόγους για τους οποίους το 2011, η Ελλάδα, δεν είχε χρηματοδοτηθεί για “την καταπολέμηση οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα”, όπως συνέβη με άλλες χώρες της ΕΕ, ο αρμόδιος Επίτροπος Υγείας και Καταναλωτών, κ. Ντάλι, αποκαλύπτει με την απάντησή του ότι, όχι μόνο, η Ελλάδα δεν έκανε αίτηση για χρηματοδότηση για το έτος 2010-2011, αλλά ότι για διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας δεν έχει ζητήσει ούτε ένα ευρώ, τη στιγμή που άλλες χώρες παίρνουν εκατομμύρια.


Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, στην ερώτησή του, ζητούσε να πληροφορηθεί γιατί στην “απόφαση της Επιτροπής υπ’ αριθμ. Ε(2011)9243” με την οποία “εγκρίθηκε η χορήγηση κοινοτικής συνδρομής από την Ένωση για το 2011 με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία για την καταπολέμηση οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα” όπως “το ρυγχοφόρο σκαθάρι των φοινικοειδών” (που εξαφανίζει τους φοίνικες σε όλη τη χώρα) και την “Tutaasoluta της τομάτας, αλλά και ορισμένες ασθένειες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί και στην Ελλάδα και έχουν προξενήσει σοβαρές ζημιές” δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα, και ζητούσε στοιχεία για τις απορροφήσεις σχετικών κονδυλίων από τα κράτη μέλη.


Στην απάντηση του ο Επίτροπος Ντάλι, αφού τονίζει ότι “Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στην απόφαση χρηματοδότησης 2011/868/EΕ, επειδή δεν έχει υποβάλει αίτηση συγχρηματοδότησης το 2011 στο πλαίσιο των άρθρων 22 και 23 της οδηγίας του Συμβουλίου 2000/29/EΚ, η οποία καθορίζει τις διατάξεις για συγχρηματοδότηση της ΕΕ σε θέματα υγείας των φυτών, που είναι γνωστή ως  «αλληλεγγύη»”, παραπέμπει στην έκθεση αξιολόγησης του ευρωπαϊκού καθεστώτος για την υγεία των φυτών του Μαΐου 2010, όπου τονίζεται ότι “κύρια ωφελημένη είναι η Πορτογαλία”, αναφέροντας στη συνέχεια ότι “Η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Φινλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Ιταλία είναι οι συνήθεις ωφελημένοι του καθεστώτος αλληλεγγύης, ενώ η Ελλάδα έχει την ελάχιστη συμμετοχή” από όλες τις χώρες της ΕΕ.


Ακολουθεί ο πίνακας με τις χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ, για δράσεις προστασίας των φυτών στα κράτη μέλη, από τον οποίο, εκτός από τα έτη 2010-2011 στα οποία ρητά αναφέρει ο Επίτροπος στην απάντησή του, ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει καν αίτηση, προκύπτουν και τα εξής: α) το σύνολο του ποσού που τη δεκαετία 1999-2009 διατέθηκε στα κράτη μέλη ήταν 29.257.732 ευρώ, από τα οποία η Ελλάδα, ζήτησε και έλαβε μόλις 33.824 ευρώ (!!!), ενώ στον αντίποδα η Πορτογαλία έλαβε περίπου 21 εκατ. ευρώ και β) ότι το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται μέχρι 95% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


28/02/12                                       Το Γραφείο Τύπου


Πίνακας από την Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών, Παραρτήματα, σελ. 86.

Table 9: Breakdown of solidarity amounts*, per MS and total, 1999-2009 51

                      Total

Austria        146,4

Belgium       402,7

Finland       275,544

France       1,670,911

Germany       890,104

Greece           33,824

Italy             828,320

Malta           354,613

Netherlands  1,477,111

Portugal       21,398,256

Slovenia              99,439

Spain              1,680,533

Total 296,610 497,481 860,422 1,344,247 858,454 576,549 689,449 8,519,271 694,273 871,953 14,049,023 29,257,732

Source: FCEC elaboration based on Interim evaluation Phytosanitary: Harmful Organisms – Financial Aspects Report and relevant Commission Decisions

*Note: these figures refer to the maximum ceiling of COM co-financing i.e. about 95% of final payments (payments being made on expenses actually incurred)


(http://ec.europa.eu/food/plant/strategy/docs/annexes_eval_en.pdf)