Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

21/03/2012 Μόνο το 4,3% των κονδυλίων για την προώθηση οίνου σε αγορές τρίτων χωρών απορρόφησε η Ελλάδα

Το 4,3 % των κονδυλίων  που δαπάνησε η ΕΕ για την προώθηση οίνου σε αγορές τρίτων χωρών απορρόφησε η Ελλάδα  ενώ η Γαλλία απορρόφησε 37,1 % η Ισπανία 25,7 % και η Ιταλία 24,5%.
  Απάντηση  Κομισιόν σε Νίκο Χουντή.

Στοιχεία για το πρόγραμμα στήριξης οίνου στην Ελλάδα και ιδίως για το πρόγραμμα ‘Προώθηση Οίνων σε Αγορές Τρίτων Χωρών’ έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σχετικό ερώτημα του Νίκου Χουντή. Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, στην ερώτησή του, ζητούσε να λάβει στοιχεία για τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών ή συνεταιρισμών στο πρόγραμμα προώθησης κοινοτικών οίνων σε αγορές τρίτων χωρών.
Η απάντηση του Επιτρόπου κ Ciolos  έχει ως εξής:
«Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης Οίνου για την Ελλάδα 2009-2013, περιλαμβάνει το μέτρο ‘προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών’. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την περίοδο προγραμματισμού για την Ελλάδα ανέρχεται σε 101,475 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχει δεσμευτεί για την προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών το ποσό των 18,167 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18%. Για την περίοδο 2009-2011, οι δαπάνες για αυτό το μέτρο ανέρχονται σε 8,5 εκατ. ευρώ. Σαράντα δύο δικαιούχοι συμμετείχαν σε αυτό το μέτρο κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του στην Ελλάδα, δηλ. το 2010. Από αυτούς τους δικαιούχους, οι δεκαέξι ήταν ομάδες επιχειρήσεων παραγωγής οίνου (συνεταιρισμοί και ιδιωτικές εταιρίες) και είκοσι τέσσερεις δικαιούχοι ήταν μεμονωμένες εταιρίες παραγωγής οίνου».

Σύμφωνα με τον συγκριτικό πίνακα της Επιτροπής [COM(2011)774], για την εφαρμογή του μέτρου προώθησης οίνων στις αγορές τρίτων χωρών, που αφορά απορροφήσεις μέχρι το 2010, προκύπτει ότι ο ρυθμός απορρόφησης από την Ελλάδα είναι στο 4.3% του συνολικού ποσού που δαπανήθηκε για το πρόγραμμα ‘προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών’, έναντι 37,1% της Γαλλίας, 25,7% της Ισπανίας, 24,5% της Ιταλίας και 5,1% της Πορτογαλίας.