Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

13/07/2012 Με ρυθμούς χελώνας προωθείται δήθεν η «αναθεώρηση» του ΕΣΠΑ

Απάντηση Επιτρόπου κ. Hahn σε Νίκο Χουντή

Με ρυθμούς χελώνας και αδιαφορώντας για τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που έχει προκαλέσει η κρίση προωθείται δήθεν η «αναθεώρηση» του ΕΣΠΑ

Αντί να υπάρξει γενναία αναθεώρηση του ΕΣΠΑ (2007-2013), στην κατεύθυνση τόνωσης της απασχόλησης αλλά και βελτίωσης της κοινωνικής κατάστασης των εργαζομένων, και ιδιαίτερα τώρα που η ανεργία διαλύει την ελληνική κοινωνία, ο Επίτροπος περιφερειακής ανάπτυξης κ Χαν αλλά και η ελληνική κυβέρνηση επιμένουν στις «εξυπηρετήσεις», στα «έργα» και στις «προτεραιότητες» του έτους 2006 που καταρτίστηκε το τρέχον ΕΣΠΑ.

Αυτό προκύπτει από απάντηση που κοινοποιήθηκε χθες, του κ. Χαν, στον  Ν. Χουντή, μετά από σχετική ερώτησή του.

Στην ερώτησή του ο Ν. Χουντής, αφού τόνιζε την ανάγκη αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, ασκούσε κριτική για καθυστερήσεις και ζητούσε να πληροφορηθεί τις «νέες» προτεραιότητες, αλλά και την ακολουθητέα διαδικασία για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ.

Ξεκινώντας την απάντησή του ο κ. Χαν, μας πληροφορεί ότι «οι ελληνικές αρχές άρχισαν την αναθεώρηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) τον Απρίλιο του 2012» (!!) (Δηλαδή δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα γιατί έχει ήδη αρχίσει η προεκλογική περίοδος των εκλογών της 6ης Μαΐου) και συνεχίζει παραπέμποντας σε πρόσφατη απάντηση σε Έλληνα ευρωβουλευτή, με την οποία αρνείται ουσιαστικά ότι θα υπάρξει αναθεώρηση του ΕΣΠΑ αφού τονίζει ότι “Η Επιτροπή θεωρεί ότι, δεδομένων των ποσών που είναι ακόμη διαθέσιμα στο πλαίσιο όλων των προτεραιοτήτων των διαρθρωτικών ταμείων, θα ήταν καλύτερο να αποφευχθούν προς το παρόν δραστικές αλλαγές και να επικεντρωθούν όλες οι προσπάθειες στην επιτάχυνση της υλοποίησης των προγραμμάτων με τη σταδιακή αξιοποίηση της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί”.

Στη συνέχεια της απάντησής του στον Ν. Χουντή, ο κ. Χαν, αναφέρεται γενικά και αόριστα στο πρόγραμμα «Ευρώπη 2020» που εξαγγέλθηκε το 2010 και το οποίο αφορά το σύνολο της Ευρώπης λέγοντας «Υπάρχουν διάφοροι στρατηγικοί τομείς, που είναι στενά συνδεδεμένοι με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη στην Ελλάδα, όπως διαφαίνεται από τον κατάλογο των σχεδίων προτεραιότητας που καταρτίστηκε το 2011. Στα σχέδια αυτά συμπεριλαμβάνονται η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα για τις ΜΜΕ, οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, το περιβάλλον, η ενέργεια και οι μεταφορές».

Καταλήγοντας στην απάντησή του στον Ν. Χουντή, ο Επίτροπος ανακοινώνει ότι θα αποσυρθούν από το ΕΣΠΑ οι «ανενεργείς αναθέσεις έργων και τα αδρανή σχέδια». Αυτό ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη αφού η αποφασισθείσα στο παρελθόν αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης της ΕΕ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, χωρίς αύξηση όμως του συνολικού ποσού χρηματοδότησης, οδηγεί στην αυτόματη απένταξη πολλών δεκάδων έργων που είχαν προγραμματιστεί αλλά και στην τεχνητή αύξηση του ποσοστού απορρόφησης του ελληνικού ΕΣΠΑ.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης και απάντησης >>εδώ