Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

14/09/2012 Άρνηση της Κομισιόν να τοποθετηθεί αν είναι «αναγκαία και επιβεβλημένη» η πληρωμή στο ακέραιο των ομολόγων που δεν συμμετείχαν στο PSI

Απάντηση Όλι Ρεν στον Ν. Χουντή

 Ενώ σήμερα ανακοινώθηκε ότι πληρώθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και δεύτερο ομόλογο, αυτή τη φορά του ΟΣΕ,  το οποίο είχε την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ύψους 200.000.000 ευρώ, ο Όλι Ρεν, αρνείται επιμελώς  να σχολιάσει αν ήταν «αναγκαία και επιβεβλημένη» η πληρωμή, στις 15 Μαΐου 2012,  του ομολόγου που κατείχε  κερδοσκοπικό Hedges Fund με έδρα τα νησιά Καϊμάν και το οποίο είχε και αυτό αρνηθεί να συμμετάσχει στη διαδικασία του PSI.

Αυτό προκύπτει από απάντηση που έδωσε ο Επίτροπος για θέματα Οικονομικών και Νομισματικών Σχέσεων κ. Όλι Ρεν σε ερώτηση του Ν. Χουντή η οποία αφορούσε την καταβολή του κεφαλαίου και των τόκων ομολόγου που πληρώθηκε από την Ελλάδα στην Dart Management, μία επενδυτική εταιρεία με έδρα τα νησιά Καϊμάν τον Μάιο του 2012,

Στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής ανέφερε ότι «Η Ελληνική Δημοκρατία πραγματοποίησε εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου καθώς και των δεδουλευμένων τόκων ύψους περίπου 435 εκατομμυρίων ευρώ ομολόγων λήξης 15 Μαΐου του 2012. Τα ομόλογα αυτά συμπεριλαμβάνονται σε σύνολο ομολόγων περίπου 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν εκδοθεί ή φέρουν την εγγύηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, τα οποία ήταν επιλέξιμα για να συμπεριληφθούν στην ολοκληρωθείσα ανταλλαγή ομολόγων (γνωστή και ως PSI – συμμετοχή ιδιωτικού τομέα), αλλά τελικά δεν προσφέρθηκαν για ανταλλαγή από τους ομολογιούχους”. Καταλήγοντας την ερώτησή του ο Ν. Χουντής καλούσε την Κομισιόν να παράσχει γνώμη αν ήταν «αναγκαίο και επιβεβλημένο» η Ελλάδα να πληρώσει το ακέραιο ποσό – όπως έπραξε- και αν  αυτό θα δημιουργούσε προηγούμενο «για παρόμοιες πληρωμές στο μέλλον, για όσα ομόλογα δεν προσφέρθηκαν για ανταλλαγή από τους ομολογιούχους».  

Στην απάντησή του ο Ολι Ρεν τονίζει ότι «Σύμφωνα με το μνημόνιο πρόσκλησης της 24ης Φεβρουαρίου 2012, η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αγοράζει, να ανταλλάσσει, να προσφέρει για αγορά ή να εκδίδει πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανταλλαγή ή την πώληση οποιωνδήποτε καθορισμένων αξιογράφων τα οποία δεν ανταλλάσσονται ή υποβάλλονται σύμφωνα με την πρόσκληση.

Δεδομένου ότι το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στην εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, εναπόκειται στην Ελλάδα και μόνο να λαμβάνει τις ενδεικνυόμενες αποφάσεις. Η Επιτροπή δεν συμβούλευσε τις ελληνικές αρχές όσον αφορά την αποπληρωμή των ελληνικών κρατικών ομολόγων που έληγαν στις 15 Μαΐου 2012 και δεν είναι σε θέση να υποδείξει κάποια ιδιαίτερη τακτική σε σχέση με τυχόν μελλοντική εξαγορά.»

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ν. Χουντής με επανειλημμένες τοποθετήσεις του, μέσα από ερωτήσεις τόσο προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο όσο και προς την ΕΚΤ, έχει εκφράσει την άποψη, ότι δεν θα έπρεπε να πληρωθούν αυτά τα ομόλογα, και για το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα ασκούσε πίεση προς την ΕΚΤ να δεχτεί το κούρεμα στα ομόλογα που κατέχει. Πιο συγκεκριμένα, έχει τονίσει σχετικά ότι:  «Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των ιδιωτών ομολογιούχων για το PSI συνεχίζονται και αρκετά hedge funds που έχουν επενδύσει σε ελληνικούς τίτλους, απειλούν ότι θα προσφύγουν σε Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, σε περίπτωση που η Ελλάδα εισάγει Ρήτρες Συλλογικής Δράσης (Collective Action Clauses – CAC). Ένα από τα βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούν, είναι η εξαίρεση από το κούρεμα του 50% των ελληνικών ομολόγων που έχει στην κατοχή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι πράγματι οξύμωρο να ζητείται σήμερα ένα κούρεμα 50% από τους ιδιώτες επενδυτές και να εξαιρείται η ΕΚΤ, η οποία μάλιστα αν εισπράξει το 100% της αξίας των ελληνικών ομολόγων που αγόρασε στη δευτερογενή αγορά σε τιμές μάλιστα πολύ χαμηλές, θα αποκομίσει υπεραξίες σκανδαλώδους ύψους».

Η πλήρης ερώτηση και απάντηση >>εδώ