Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

22/11/2012 Πίνακες με πρόστιμα απο κακή εφαρμογή της ΚΑΠ

Πίνακας 1

 

Κράτος Μέλος

Οικονομική Διόρθωση

(Δημοσιονομική επίπτωση)

 

in EUR

Αυστρία

-5.412.210,68

Βέλγιο

-12.515.794,12

Βουλγαρία

-44.744.879 , 62

Κύπρος

-12.272.780 , 42

Τσεχία

-922.066 , 64

Γερμανία

-35.821.594 , 61

Δανία

-139.551.686 , 87

Εσθονία

-859.288 , 42

Ισπανία

-583.885.518 , 38

Φινλανδία

-1.982.616 , 94

Γαλλία

-315.265.862 , 26

Μεγ. Βρετανία

-403.836.419 , 11

Ελλάδα

-1.162.428.357 , 32

Ουγγαρία

-27.858.317 , 08

Ιρλανδία

-17.753.057 , 44

Ιταλία

-670.852.991 , 19

Λιθουανία

-10.978.007 , 76

Λουξεμβούργο

-2.240.042 , 30

Λετονία

-28.207 , 56

Μάλτα

-351.247 , 26

Ολλανδία

-153.080.311 , 06

Πολωνία

-124.694.633 , 24

Πορτογαλία

-149.261.286 , 11

Ρουμανία

-110.910.036 , 18

Σουηδία

-117.252.206 , 79

Σλοβενία

-5.431.393 , 78

Σλοβακία

-3.080.766 , 00

Total

-4.113.271.579 , 12

 

Πίνακας 2

 

Απόφαση

Αριθμός Απόφασης

Αναφορά στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ

ΕΓΤΕ

ΕΓΤΑΑ

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

24

2007/243/CE

L106. 24/4/2007 p.55

-38.233.984 , 82

 

-38.233.984 , 82

25

2007/647/EC

L261. 6/10/2007 p.28

348.181 , 42

 

348.181 , 42

26

2008/68/EC

L18. 23/1/2008 p.12

-1.656.300 , 66

 

-1.656.300 , 66