Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

25/02/2013 Νίκος Χουντής: «Πληρώθηκαν οι φόροι μεταβίβασης για την τεράστια ακίνητη περιουσία που μεταβιβάστηκε από την ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς;»

Το «μπαλάκι» στην ελληνική κυβέρνηση πέταξε ο Επίτροπος Όλι Ρεν, απαντώντας σε ερώτηση του  Νίκου Χουντή, αν η Τράπεζα Πειραιώς πλήρωσε το φόρο μεταβίβασης για την τεράστια ακίνητη περιουσία, που απέκτησε μετά το ξεπούλημα της ΑΤΕ.


Ο Όλι Ρεν στην απάντησή του, λέει κατά λέξη ότι «Ο φορολογικός χειρισμός των μεταβιβάσεων ακίνητης περιουσίας στο πλαίσια της εξυγίανσης τραπεζών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ελληνικών φορολογικών αρχών. Το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου μπορεί να αποταθεί απευθείας στις ελληνικές φορολογικές αρχές για το θέμα αυτό».


Ο Νίκος Χουντής, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μετά την άρνηση του Επιτρόπου να απαντήσει ευθέως στην ερώτησή μου, οφείλω να απευθύνω δημόσια πλέον το ερώτημα, αν η Τράπεζα Πειραιώς κατέβαλε φόρο για την τεράστια ακίνητη περιουσία της ΑΤΕ που της μεταβιβάστηκε και η οποία, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, ανέρχεται γύρω στο 1,5 δις ευρώ.


Θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα:

Πρώτο, ότι η αγορά της ΑΤΕ από την Τράπεζα Πειραιώς, δεν αφορούσε στην αγορά μετοχικού κεφαλαίου, για την οποία δεν θα υπήρχε η απαίτηση ξεχωριστού φόρου μεταβίβασης ακινήτων, αλλά αφορούσε στην «Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», έναντι ορισμένου «τιμήματος» (95 εκατομμύρια ευρώ).


Δεύτερο, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, οφείλεται ξεχωριστός φόρος μεταβίβασης για τα πολλά και τεράστιας αξίας ακίνητα που πωλήθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Θα έπρεπε μάλιστα ο φόρος αυτός να υπολογισθεί με βάση τις τρέχουσες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων, με τις οποίες φορολογείται κάθε απλός έλληνας πολίτης, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ελληνική επικράτεια.

Καλείται λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών να απαντήσει στο ερώτημα:

Κατέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς φόρο για τη μεταβίβαση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας της ΑΤΕ; Αν ναι, έγινε με βάση τον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, όπως γίνεται με κάθε έλληνα πολίτη; Ποια ήταν η ακριβής αξία των ακινήτων; Ποιο ήταν το ακριβές ποσό του φόρου που πληρώθηκε;»