Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

17/04/2013 «Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να παρουσιάσει πρόγραμμα για την ενίσχυση των ανέργων»

Απάντηση Κομισιόν σε Νίκο Χουντή

«Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευθεί να υιοθετήσουν ως το Μάρτιο του 2013, σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των ανέργων». Αυτό υπενθυμίζει η Κομισιόν σε απάντησή της στον Νίκο Χουντή, ο οποίος σε ερώτησή του, καλούσε την Επιτροπή «να επεξεργασθεί πρόσθετα προγράμματα, σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, για τον περιορισμό της ανεργίας στην Ελλάδα».
Απαντώντας ο ευρωπαίος επίτροπος, κ. Andor, είπε τα εξής:
«Στο πλαίσιο του Μνημόνιου Συμφωνίας, το οποίο υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2012, οι ελληνικές αρχές δεσμεύθηκαν να υιοθετήσουν έως τον Μάρτιο του 2013 σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των ανέργων, με έμφαση στα εξής σημεία:
1.    Εύρεση κατάλληλων θέσεων εργασίας και ενεργοποίηση των ανέργων,
2.    Μέτρα για την επανακατάρτιση των ανέργων,
3.    Μειωμένο χρόνο απασχόλησης σε συνδυασμό με κατάρτιση σε περίπτωση προσωρινής μείωσης δραστηριότητας,
4.    Ενίσχυση των επιδομάτων ανεργίας για την υποστήριξη των επί μακρόν ανέργων και των εργαζομένων που δεν δικαιούνται ασφάλιση ανεργίας.
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι έτοιμες να στηρίξουν την Ελλάδα στη χάραξη και υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση των ανέργων και την επιτάχυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας».