Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

22/08/2013 Την ανοχή της στην παραβίαση της κοινοτικής Οδηγίας για τις ώρες εργασίας των γιατρών, παραδέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Απάντηση Κομισιόν σε Νίκο Χουντή.

Ενώ παραβιάζεται κατάφωρα η Οδηγία της ΕΕ για τις ώρες εργασίας των γιατρών από την κυβερνηση, η Κομισιόν, παρά το γεγονός ότι έχει αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα από το Σεπτέμβριο του 2011, έχει ουσιαστικά παγώσει το θέμα χωρίς να λαμβάνει καμία συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό προκύπτει από απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου Απασχόλησης, κ. Άντορ, σε σχετική ερώτηση του Νίκου Χουντή.
Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του θέτει το κρίσιμο θέμα των ωρών εργασίας των ιατρών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα παραβιάζεται η Οδηγία 2003/28 σχετικά με τις ώρες εργασίας, αφού οι γιατροί των κρατικών νοσοκομείων και των κέντρων υγείας συχνά εργάζονται κατά μέσο όρο τουλάχιστον 64 ώρες την εβδομάδα και σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από 90 ώρες, όταν το όριο που θέτει η Οδηγία είναι οι 48 ώρες την εβδομάδα. Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Νίκος Χουντής, αφού μνημονεύει την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών Ελλάδας, η οποία καταγγέλλει την «υποστελέχωση και τα μειωμένα κονδύλια εφημέρευσης έχουν δημιουργήσει ασφυκτικές και οριακά επικίνδυνες συνθήκες λειτουργίας των νοσοκομείων», ζητά από την Κομισιόν να μάθει την πορεία της υπόθεσης.
Στην απάντησή του ο Επίτροπος Απασχόλησης, κ. Άντορ, αφού δηλώνει ότι «έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης σχετικά με τις ώρες εργασίας των γιατρών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα» και ότι «στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα όσον αφορά τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας», παραδέχεται ότι εδώ και δύο χρόνια δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, παρά το γεγονός ότι παραβιάζεται κατάφωρα η κοινοτική νομοθεσία, σημειώνοντας ότι: «Η Επιτροπή συμμετείχε σε εκτενείς συζητήσεις με τις εθνικές αρχές, κατά τις οποίες επανειλημμένως υπογράμμισε τη σημασία λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές υπηρεσίες υγείας εδραιώνονται με μακροπρόθεσμο και βιώσιμο τρόπο που θα είναι προς όφελος τόσο των γιατρών όσο και των χρηστών των υπηρεσιών υγείας. Προς το παρόν, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει όλα τα περαιτέρω μέτρα που ενδέχεται να χρειαστούν για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την οδηγία»
Με αφορμή την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την απαράδεκτη στάση που έχει κρατήσει εδώ και δύο χρόνια στο ζήτημα της παραβίασης της Οδηγίας για τις ώρες εργασίας στους ιατρούς, χωρίς να μεταβιβάζει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ως όφειλε, ο Νίκος Χουντής κατέθεσε και νέα ερώτηση. Στη νέα ερώτησή του ο έλληνας ευρωβουλευτής κατακρίνει τη στάση της Κομισιόν και παρατηρεί ότι η επιφύλαξη του δικαιώματος της Επιτροπής «να λάβει όλα τα περαιτέρω μέτρα που ενδέχεται να χρειαστούν για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την οδηγία», αποτελεί στην ουσία ανοχή απέναντι στην παραβίαση της κοινοτικής Οδηγίας, των δικαιωμάτων των ιατρών και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των ασθενών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου το Μνημόνιο κλείνει νοσοκομεία, μειώνει τις δαπάνες για την υγεία, αυξάνει περαιτέρω τις εφημερίες νοσοκομείων και ιατρών.


Η πλήρης απάντηση του Επιτρόπου Άντορ έχει ως εξής:


E-007844/2013 Απάντηση του κ. Andor εξ ονόματος της Επιτροπής 


Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης σχετικά με τις ώρες εργασίας των γιατρών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα όσον αφορά τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας . Το συναφές δελτίο τύπου είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται ο κ. βουλευτής. Η Επιτροπή συμμετείχε σε εκτενείς συζητήσεις με τις εθνικές αρχές, κατά τις οποίες επανειλημμένως υπογράμμισε τη σημασία λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές υπηρεσίες υγείας εδραιώνονται με μακροπρόθεσμο και βιώσιμο τρόπο που θα είναι προς όφελος τόσο των γιατρών όσο και των χρηστών των υπηρεσιών υγείας. Προς το παρόν, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει όλα τα περαιτέρω μέτρα που ενδέχεται να χρειαστούν για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την οδηγία.