Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

28/07/2009 Ερώτηση Ν. Χουντή προς την Ευρ. Επιτροπή για τον συντονισμό των κρατών – μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης

Ερώτηση για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης Η1Ν1 τύπου Α κατέθεσε προς την Ευρ. Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής.Στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι: «η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) έχει ανεβάσει το επίπεδο επαγρύπνησης στο επίπεδο της πανδημίας, αλλά σύγχυση επικρατεί ως προς την ταχύτητα μετάδοσης του ιού και ως προς την βαρύτητά του. Η διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την διάσταση της γρίπης είναι εξαιρετικά σημαντική υπόθεση, καθώς βάσει των στοιχείων αυτών αξιολογείται η σοβαρότητα της κατάστασης και λαμβάνονται μέτρα».

Στη συνέχεια της ερώτησής του, αφού τονίζει ότι: «σύμφωνα με την οδηγία του ΠΟΥ κάθε χώρα πρέπει να κάνει τον δικό της στρατηγικό σχεδιασμό», απευθύνει τα ακόλουθα ερωτήματα στην αρμόδια Επίτροπο για την Υγεία κα Ανδρούλα Βασιλείου:

«Η Ευρ. Επιτροπή προτίθεται, και αν ναι με ποιο τρόπο, να ελέγξει την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδιασμού πρόληψης και αντιμετώπισης της νέας γρίπης από κάθε κράτος μέλος; Τί μέτρα πρόληψης και ενημέρωσης των πολιτών λαμβάνει για τη μείωση της πανδημίας εντός της κοινότητας; Εφόσον προβλέπεται πως το 50 τις εκατό όσων νοσήσουν από τον νέο ιό, θα είναι παιδιά, τι μέτρα λαμβάνονται για την προστασία τους σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων; Τί μέτρα λαμβάνονται για την επάρκεια προσωπικού σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας, ώστε να αποτραπεί η μαζική προσέλευση στα νοσοκομεία προκαλώντας έτσι κατάρρευση των συστημάτων υγείας; Τί μέτρα λαμβάνονται ώστε να εξασφαλισθεί επάρκεια κλινών και προσωπικού για αυτούς που θα απαιτηθεί να νοσηλευθούν με σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας; Ποια μέτρα λαμβάνει για την αντιμετώπιση της γρίπης»;