Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

09/04/2010 Διευκρινήσεις επί της απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωζώνης ζητά ο Νίκος Χουντής

Διευκρινήσεις ζητά με ερώτησή του προς το Συμβούλιου της ΕΕ, o Νίκος Χουντής.

Ο έλληνας ευρωβουλευτής αφού εκτιμά ότι η ανωτέρω απόφαση «αφήνει πολλά ερωτηματικά» και χρειάζεται συγκεκριμένες διευκρινήσεις, καταλήγει στα παρακάτω ερωτήματα:

Α) Στην απόφαση αναφέρεται ότι «τα κράτη μέλη της ευρωζώνης είναι έτοιμα να συνεισφέρουν σε συντονισμένο διμερή δανεισμό» και ότι «αναμένουμε από τα κράτη μέλη του ευρώ να συμμετάσχουν με βάση την κλείδα κατανομής της ΕΚΤ που τους αντιστοιχεί». Το Συμβούλιο με το ρήμα «αναμένουμε» δεσμεύεται ή εκφράζει επιθυμία;
Β)   Όπως αναφέρει η απόφαση, στόχος του μηχανισμού είναι να «θέτει κίνητρα για επιστροφή στη χρηματοδότηση από τις αγορές … μέσω της κατάλληλης τιμολόγησης κινδύνων». Ποιος θα είναι ο φορέας που θα αξιολογεί αυτόν τον κίνδυνο;
Γ)   Όπως αναφέρει επίσης η απόφαση, «τα επιτόκια θα διαμορφώνονται με μη χαριστικούς όρους, δηλ. δεν θα περιλαμβάνουν στοιχεία επιδότησης». Σήμερα που γράφεται αυτή η ερώτηση τα spreads των ελληνικών ομολόγων αγγίζουν τις 450 μονάδες βάσης. Ποιο θα ήταν το θεωρητικά παραδεκτό επιτόκιο που θεωρείται ότι «δεν θα υπήρχαν στοιχεία επιδότησης»