Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

09/10/2015 Μπορεί πράγματι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει στα χέρια της το management των Τραπεζών;

 «Αυτή τη φορά, όποιες τράπεζες χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση με χρήματα του Δημοσίου, θα έχουν το αντίστοιχο management;»

Μπορεί πράγματι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει στα χέρια της το management των Τραπεζών που θα ανακεφαλαιοποιηθούν με χρήματα του Δημοσίου, όπως υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός στις προγραμματικές του δηλώσεις ή εμποδίζεται από το 3ο Μνημόνιο που η ίδια ψήφισε;

Αυτό το ερώτημα θέτει ουσιαστικά ενώπιον της Κομισιόν ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας Νίκος Χουντής.

Στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής, αφού αναφέρει ότι, «Ο Έλληνας πρωθυπουργός, στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του, στην Ελληνική Βουλή, αναφέρθηκε στην επικείμενη νέα ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, μέσω αύξησης του δημόσιου δανεισμού και σημείωσε ότι “αυτή τη φορά, όποιες τράπεζες χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση με χρήματα του Δημοσίου, θα έχουν το αντίστοιχο μάνατζμεντ”», επισημαίνει ότι, «τα θέματα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όπως και ο ρόλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), έχουν με λεπτομέρειες συζητηθεί και συμφωνηθεί, στο πλαίσιο του 3ου μνημονίου».

Συνεχίζοντας την ερώτησή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητάει από την Κομισιόν να τον πληροφορήσει, αφενός για τις δυνατότητες παρέμβασης που παρέχονται στην ελληνική κυβέρνηση, όσον αφορά στη διαχείριση, τη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων των τραπεζών που θα ανακεφαλαιοποιηθούν με χρήματα του Δημοσίου, αφετέρου, για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον νόμο περί ΤΧΣ, σχετικά με τον τρόπο επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και τον ρόλο του Ταμείου σε σχέση με το πρόγραμμα επισκόπησης των ΔΣ των ελληνικών συστημικών τραπεζών.