Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

10/11/2015 Ερώτηση Ν.Χουντή για την κατάρρευση του ΕΣΥ και το δικαίωμα διασυνοριακής περίθαλψης

Η άθλια κατάσταση με τις «λίστες αναμονής» στα ελληνικά νοσοκομεία, δικαιολογεί τη μετάβαση ασφαλισμένου στο εξωτερικό με έξοδα του ασφαλιστικού του ταμείου.
Η Ελλάδα με τις διαδικασίες που ακολουθεί ουσιαστικά παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία για τη διασυνοριακή περίθαλψη.

Την άθλια κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα ελληνικά νοσοκομεία λόγω συνεχών περικοπών, περιγράφει ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας κ. Ν. Χουντής σε ερώτηση που απευθύνει στην Ευρ. Επιτροπή και ζητά την απρόσκοπτη εφαρμογή της Οδηγίας 24/2011ΕΚ για τη διασυνοριακή περίθαλψη και της σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C-372/04 (16.5.2006)), σύμφωνα με την οποία ένα εθνικό σύστημα υγείας δεν μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει τη μετάβαση του ασθενούς στο εξωτερικό λόγω μακρού χρόνου αναμονής για νοσοκομειακή περίθαλψη στο κράτος διαμονής του.


Συγκεκριμένα, στην ερώτησή του αναφέρει ότι στην Ελλάδα το δημόσιο σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει λόγω των περιορισμών που έχουν επιβάλλει οι μνημονιακές πολιτικές και ότι απαιτείται η άμεση λύση της απαράδεκτης κατάστασης με τις πολύμηνες λίστες αναμονής. Σημειώνει ενδεικτικά ότι ασθενείς με καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες βρίσκουν  ραντεβού μετά  από 2-8 μήνες, ότι ογκολογικό νοσοκομείο έδινε τον Ιούνιο ραντεβού για θεραπείες καρκίνου τον Δεκέμβριο. Οφθαλμολογική κλινική τον Νοέμβριο δίνει ραντεβού για  Απρίλιο 2016, ότι Διαβητολογική κλινική νοσοκομείου δίνει ραντεβού τρείς μήνες μετά, κτλ. Προσθέτει ότι σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ του 2015, 1 στους 10  Έλληνες το 2013 δεν έλαβε θεραπεία λόγω κόστους. Μονάδες Εντατικής Θεραπείας παραμένουν κλειστές, ενώ κινδυνεύουν να κλείσουν Πανεπιστημιακές κλινικές, και 

Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας τονίζει ότι η Ελλάδα αν και ενσωμάτωσε την Οδηγία 24/2011ΕΚ με το Ν. 4213/2013, ουσιαστικά δεν την εφαρμόζει λόγω των συνεχών περικοπών στο ΕΣΥ, της δυσχερούς εθνικής διοικητικής διαδικασίας όσο και της απαίτησης προπληρωμής των νοσοκομειακών δαπανών ενώ οι ασθενείς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα καταβολής των απαιτούμενων ποσών. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας (COM(2015) 421 τελικό), η Ελλάδα και η Βουλγαρία δεν κατέγραψαν κανένα περιστατικό επιστροφής εξόδων με βάση την Οδηγία το 2014, που σημαίνει ότι οι ασθενείς και δεν γνωρίζουν τη δυνατότητα διασυνοριακής περίθαλψης και ότι δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια. 

Καταλήγοντας απευθύνει τα εξής ερωτήματα στην Ευρ. Επιτροπή:
- Από τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή εφαρμόζεται στην Ελλάδα η ανωτέρω απόφαση του ΔΕΕ σύμφωνα με την οποία το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να αρνηθεί τη μετάβαση ασθενούς στο εξωτερικό όταν υπάρχει μακρύς χρόνος αναμονής για νοσοκομειακή περίθαλψη; Τι πρέπει να πράξει ο ασφαλισμένος έλληνας ασθενής για να παρακάμψει τα εμπόδια που τίθενται;
- Με ποιο τρόπο θα διευκολυνθεί η εφαρμογή της Οδηγίας ως προς την απαίτηση προπληρωμής νοσήλειων; Στα κράτη μέλη που θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους διευκόλυνσης των οικονομικά ασθενέστερων, συγκαταλέγεται η Ελλάδα; Αν ναι, ποια η ανταπόκρισή της;
- Τι διοικητικά και οικονομικά μέτρα έχει δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση ότι πρέπει να λάβει σε σχέση με τον ιατροφαρμακευτικό τομέα στο πλαίσιο του μνημονίου; Με ποιο χρονοδιάγραμμα; Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο εξαίρεσης του ΕΣΥ και των Πανεπιστημιακών νοσοκομείων από τους μνημονιακούς περιορισμούς ως προς τις προσλήψεις;

- Είναι ικανοποιημένη η Επιτροπή από την εφαρμογή της Οδηγίας στην Ελλάδα όπου μόλις το 8% του πληθυσμού γνωρίζει τις δυνατότητες διασυνοριακής περίθαλψης, υπάρχουν διοικητικά εμπόδια στην εφαρμογή της;