Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

11/05/2010 Η απόφαση της Ε.Έ. για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης αποδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης του

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποίησαν τους Έλληνες ως πειραματόζωο».

Δήλωση-ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή
Με ερωτήσεις του που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο της ΕΕ, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, κατηγορεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ότι «παρέδωσαν την Ελλάδα και τους Έλληνες στα χέρια του ΔΝΤ, ενώ θα μπορούσαν έγκαιρα να υιοθετήσουν, με βάση το άρθρο 122 παρ.2, τα μέτρα της Συνθήκης που έλαβαν προχτές οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ώστε να αποφευχθεί ο εναγκαλισμός του ΔΝΤ».
Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, αναφέρει ότι «σε ερωτήσεις μου τόσο προς το Συμβούλιο, όσο και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχα ζητήσει να κινηθούν με βάση το άρθρο 122 της Συνθήκης και να καταρτίσουν άμεσα προτάσεις στη βάση της κοινοτικής αλληλεγγύης για τη στήριξη της Ελλάδας». Επισημαίνει ότι «Σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 2, της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές ή έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, το Συμβούλιο, προτάσσει της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει να του χορηγήσει, υπό ορισμένους όρους, χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης” και τονίζει με έμφαση ότι “Το ανωτέρω άρθρο κάνει λόγο για έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχο του κράτους μέλους’ και είναι σαφές ότι ο νομοθέτης επέβαλε αυτή τη γενική διατύπωση προκειμένου να δώσει δυνατότητες σε κατεξοχήν πολιτικές αποφάσεις».
 
Όπως συνεχίζει στην ερώτησή του ο Νίκος Χουντής,

«Αντί όμως μιας ουσιαστικής απάντησης και δράσης, τόσο το Συμβούλιο, όσο και η Επιτροπή, απάντησαν με τη λογική, ‘άλλα λόγια να αγαπιόμαστε’, σημειώνοντας ότι ‘με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, στο πλαίσιο της επιτήρησης και παροχής συμβουλών πολιτικής, η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να θεσπίσουν πολιτικές που συνάδουν με την ΟΝΕ και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης’» και καταλήγει: «Ζητάμε άμεσα να μας εξηγήσει το Συμβούλιο και η Επιτροπή γιατί άφησαν την Ελλάδα να συρθεί στο ΔΝΤ, όταν λίγες μέρες μετά υιοθέτησαν τον κανονισμό στήριξης των 750 δις, και η ΕΚΤ δήλωσε ότι θα αγοράζει πλέον κρατικά ομόλογα απευθείας από τις χώρες της ευρωζώνης, όπως είχαμε επανειλημμένα προτείνει»
 
Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης, ο Νίκος Χουντής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
 
«Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης αποδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποίησαν τους Έλληνες ως πειραματόζωο. Ενώ η κυβέρνηση θα έπρεπε όπως της είχαμε υποδείξει να επικαλεσθεί το άρθρο 122 της Συνθήκης και τις ‘ιδιαίτερες καταστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχο’ της ελληνικής κυβέρνησης και να ζητήσει ενίσχυση της Ένωσης, αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων, δεν μπόρεσε καν να προτείνει τη διαδικασία του άρθρου 122, θυσιάζοντας τα κοινωνικά και ασφαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων στις απαιτήσεις του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποδείχτηκε ότι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης με τη συμμετοχή και του ΔΝΤ οδηγεί στην αυστηροποίηση των συνθηκών και του αντικοινωνικού και αντιαναπτυξιακού συμφώνου σταθερότητας   Η ελληνική κυβέρνηση αποδείχθηκε ότι είναι μια κυβέρνηση δειλή, ανάξια και ιδεολογικά δέσμια από τις αγορές, ακολουθώντας νεοφιλελεύθερες πολιτικές ».