Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

09/12/2015 Απάντηση Δ.Αβραμόπουλου σε Ν.Χουντή για την αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου

Commission:
  • Έως το Μάρτιο του 2016 θα υποβληθεί πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού του Δουβλίνου για τη μετανάστευση
  • Όσο δε βελτιώνεται το Σύστημα χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα, οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ δεν μπορούν να επιστρέφουν στην Ελλάδα όσους εισήλθαν από τη χώρα μας και ζητούν άσυλο. 

Απάντηση Δ. Αβραμόπουλου σε Νίκο Χουντή

«Όσο υπάρχουν ελλείψεις του ελληνικού συστήματος χορήγησης ασύλου» έχουν ανασταλεί οι μεταφορές μεταναστών ή προσφύγων (που εισήλθαν από τη χώρα μας και ζητούν άσυλο σε άλλες χώρες της ΕΕ) προς την Ελλάδα, διότι «οι μεταφορές αυτές συνιστούν παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου». 

Αυτό σημειώνει μεταξύ άλλων ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος στην απάντησή του σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας Ν. Χουντή. Επίσης ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί ο Κανονισμός του Δουβλίνου  χωρίς όμως να επισημαίνει προς ποία κατεύθυνση.  Σημειώνει συγκεκριμένα «η πίεση που ασκείται φέτος στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου καταδεικνύει ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί ο κανονισμός του Δουβλίνου». Και ανακοινώνει «ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για περαιτέρω μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου έως τον Μάρτιο του 2016.»


Πιο συγκεκριμένα ο ευρωβουλευτής Ν. Χουντής στην ερώτησή του αφού περιέγραφε «το μέγεθος του προβλήματος των αυξημένων προσφυγικών ροών»,  ζητούσε να πληροφορηθεί από την Κομισιόν αν προτίθεται να ζητήσει αναθεώρηση του συστήματος του Δουβλίνου, ώστε να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα τα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

 Ταυτόχρονα ο Έλληνας ευρωβουλευτής φωτογράφιζε την κατεύθυνση που θα έπρεπε να πάρει η πιθανή αναθεώρηση, ζητώντας να πληροφορηθεί αν οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ που δέχονται αίτημα ασύλου από πρόσφυγα που έχει εισέλθει στην ΕΕ πχ από την Ελλάδα έχουν δικαίωμα επαναπροώθησης στις χώρες αρχικής εισόδου στην ΕΕ χωρίς καν να εξεταστεί το αίτημα ασύλου, γεγονός που παραβιάζει τόσο τα δικαιώματα των προσφύγων, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος στις «χώρες πρώτης υποδοχής». 

Στην απάντησή του ο κ. Αβραμόπουλος διευκρινίζει ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο βάσει του Κανονισμού του Δουβλίνου για την εξέταση του αιτήματος ασύλου σημειώνοντας ότι για «τη θεμελίωση της ευθύνης, εφαρμόζονται ιεραρχημένα κριτήρια που ξεκινούν από θέματα σχετικά με την οικογένεια, συνεχίζουν με την πρόσφατη κατοχή θεώρησης ή άδειας διαμονής σε ένα κράτος μέλος και φθάνουν μέχρι το εάν ο αιτών έχει εισέλθει παράτυπα ή νόμιμα στην ΕΕ. Η αναδοχή ή εκ νέου ανάληψη του αιτούντος αποτελεί υποχρέωση του υπεύθυνου κράτους μέλους.»

 Διευκρινίζει ότι προκειμένου για την Ελλάδα,« από το 2011, σε συνέχεια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έχουν ανασταλεί οι μεταφορές στην Ελλάδα βάσει του καθεστώτος του Δουβλίνου, δεδομένου ότι λόγω των επαναλαμβανόμενων ελλείψεων του ελληνικού συστήματος χορήγησης ασύλου οι μεταφορές αυτές συνιστούν παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν ολοκληρωμένη στήριξη στην Ελλάδα τα τελευταία έτη».

 Και καταλήγει, «η πίεση που ασκείται φέτος στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου καταδεικνύει ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί ο κανονισμός του Δουβλίνου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για περαιτέρω μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου έως τον Μάρτιο του 2016.»