Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

10/12/2015 "Δεν αποτελεί 'συντονισμό' των εκπαιδευτικών πολιτικών η φυγή επιστημονικού δυναμικού από τις χώρες του Νότου στις χώρες του Βορρά"

Παρέμβαση του Ν. Χουντή στην Επιτροπή Παιδείας & Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

"Οι πολιτικές της λιτότητας έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών-μελών."
"Δεν αποτελεί 'συντονισμό' των εκπαιδευτικών πολιτικών των κρατών-μελών της ΕΕ, η φυγή επιστημονικού δυναμικού από τις χώρες του Νότου στις χώρες του Βορρά".

Την άμεση σχέση των ασκούμενων οικονομικών πολιτικών της λιτότητας και της μειούμενης ποιότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων, επισήμανε σε παρέμβασή του στην Επιτροπή Παιδείας & Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Νίκος Χουντής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, παίρνοντας το λόγο εκ μέρους της Ευρωομάδας της Αριστεράς, GUE/NGL, στη συζήτηση για το Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον Τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, σημείωσε ότι η οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα δραματικές εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπως περικοπές στις δαπάνες για την Παιδεία και την μη-αναπλήρωση του διδακτικού προσωπικού.

Καταλήγοντας στην τοποθέτησή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε με καυστικό τρόπο, ασκώντας κριτική στο φαινόμενο της φυγής νέων και καταρτισμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και τις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου προς αυτές του Βορρά, ότι, "εάν τα καλύτερα μυαλά, οι εκπαιδευμένοι άνθρωποι, λόγω των οικονομικών δυσκολιών, φεύγουν για να δουλέψουν στις χώρες του Βορρά, τότε δεν έχουμε συντονισμό των εκπαιδευτικών πολιτικών".