Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

19/01/2016 Τα πλήρη κείμενα (ερώτηση Νίκου Χουντή και απάντηση Πιέρ Μοσκοβισί) για τις αναπηρικές συντάξεις

Επειδή στη «διάψευση» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφέρεται ότι, «η απάντηση του Επιτρόπου Πιερ Μοσκοβισί … έχει  προφανώς  γραφτεί  πριν  από  την αποστολή  του προσχεδίου στους  θεσμούς», δίνουμε στη δημοσιότητα τα πλήρη κείμενα της ερώτησης του Νίκου Χουντή (29.09.2015) και της απάντησης του Επιτρόπου Οικονομικών υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί (13.01.2016).

Υπενθυμίζεται ότι το Προσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης απεστάλη στους θεσμούς την 05.01.2016.

Ερώτηση Νίκου Χουντή:
29 Σεπτεμβρίου 2015 E-013221-15

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή 
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis (GUE/NGL) 
Image Θέμα:  Εξεύρεση ισοδύναμων μέτρων προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις του μνημονίου που θα οδηγήσουν σε μείωση κατώτατων συντάξεων
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εργασίας (23.9.2015), η νέα κυβέρνηση, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, αναζητεί ισοδύναμα μέτρα προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις του μνημονίου που θα οδηγήσουν σε μείωση κατώτατων συντάξεων.
Παράλληλα, ο εφαρμοστικός νόμος του τρίτου μνημονίου (Ν. 4336/2015) στο άρθρο 2 εδάφιο Ε2 προβλέπει τη θέση σε ισχύ του νόμου 3863/2010 αναφορικά με τις αναπηρικές συντάξεις, και συγκεκριμένα περαιτέρω μείωση κατά 25% της βασικής σύνταξης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και 79,99%. Με βάση τη διάταξη αυτή, η ανωτέρω σύνταξη καθιερώνεται στα 270 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και του ότι η εφαρμογή του Ν. 3863/2010 θα έχει δραματικές επιπτώσεις στο επίπεδο ζωής των αναπήρων, ερωτάται η Επιτροπή: 
Μπορεί να βεβαιώσει ότι σε περίπτωση εξεύρεσης ισοδύναμου μέτρου θα αρθεί η «συμβατική» υποχρέωση μείωσης των αναπηρικών συντάξεων; Εάν ναι, ποιο είναι το απαιτούμενο ισοδύναμο ποσό που πρέπει να εξευρεθεί ανά έτος;
Έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις η ελληνική κυβέρνηση; Εάν ναι, ποιες;
Μπορεί να παράσχει συγκριτικά στοιχεία για τα επίπεδα των αναπηρικών συντάξεων ενδεικτικά σε ορισμένες χώρες (για παράδειγμα Ισπανία, Γερμανία);


Απάντηση Πιερ Μοσκοβισί:

E-013221/2015Απάντηση του κ. Moscoviciεξ ονόματος της Επιτροπής(13.1.2016)Όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο Συνεννόησης, οι θεσμοί (η Επιτροπή που ενεργεί εξ ονόματος του ΕΜΣ, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ) «είναι έτοιμοι να λάβουν υπόψη τους τα άλλα διαρθρωτικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα ισοδύναμου αποτελέσματος στο πλαίσιο του συστήματος συνταξιοδότησης, σε αντικατάσταση ορισμένων μέτρων […], έχοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους για την ανάπτυξη και υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά θα παρουσιαστούν στους θεσμούς κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασμού και ότι θα είναι συγκεκριμένα και ποσοτικά μετρήσιμα σε επαρκή βαθμό […]».
Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει τέτοιου είδους εισηγήσεις σχετικά με το κατώτερο ύψος συντάξεων για τα άτομα με αναπηρία.
Δεδομένου ότι οι συνταξιοδοτικές πολιτικές αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών, η Επιτροπή δεν προβαίνει σε συστηματική συλλογή στοιχείων που αφορούν επιμέρους συνιστώσες συγκεκριμένων συνταξιοδοτικών καθεστώτων – όπως το κατώτερο ύψος συντάξεων για τα άτομα με αναπηρία – και, κατά συνέπεια, δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο ερώτημά σας αναφορικά με την κατώτερη σύνταξη που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία σε άλλα κράτη μέλη.