Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

04/07/2016 Ανεξάρτητα από την επιβάρυνση, υποχρεωσή σας η εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνου

Απάντηση Κομισιόν σε Ν. Χουντή: 
Ανεξάρτητα από την επιβάρυνση, υποχρεωσή σας η εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνου και η εξέταση των αιτημάτων ασύλου όλων όσων έχουν εισέλθει στην ΕΕ μέσω της Ελλάδας.

 «Αντιλαμβάνεται η Κομισιόν ότι είναι πλέον δυσβάσταχτο το φορτίο της εφαρμογής του Κανονισμού του Δουβλίνου για τις χώρες της πρώτης υποδοχής μεταναστών, αφού θα πρέπει να εξετάζουν όλα τα αιτήματα των εισερχομένων στην ΕΕ, διαδικασία που κρατά χρόνια για κάθε αίτηση;»

Αυτό το ερώτημα έθεσε στην Κομισιόν ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ Ν. Χουντής και έλαβε μεταξύ άλλων την ακόλουθη απάντηση:  «μέχρι την έκδοση νέου νομικού πλαισίου από τους συννομοθέτες, θα ισχύουν οι υφιστάμενες νομικές πράξεις που συγκροτούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, γεγονός που σημαίνει ότι η Ελλάδα εξακολουθούσε να έχει καθήκον να διασφαλίζει ότι όλοι οι αιτούντες άσυλο χαίρουν των δικαιωμάτων και των παροχών που ορίζονται στις εν λόγω νομικές πράξεις.»

Με άλλα λόγια η Ελλάδα:

1. Θα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα τον αποτυχημένο Κανονισμό του Δουβλίνου μέχρι να επέλθει η αναθεώρησή του (μετά από περίπου δύο χρόνια) η οποία με βάσει τις πρώτες ενδείξεις διατηρεί την ίδια λογική και αυστηρότερο πλαίσιο.
 
2. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δουβλίνου, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επιστρέφουν τους αιτούντες άσυλο στα κράτη όπου έχουν καταγραφεί για πρώτη φορά , ρίχνοντας δηλαδή όλο το βάρος της ευρ. πολιτικής ασύλου ξανά στα κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (κυρίως Ελλάδα και Ιταλία). 

Σημειώνεται ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, πιέζουν για την πλήρη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου ασύλου από την Ελλάδα (πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου, δωρεάν φιλοξενία, περίθαλψη, παιδεία, δικαίωμα εργασίας και επιδόματα αναπηρίας) ώστε να μπορέσουν να άρουν τους περιορισμούς που έθεσε το Ευρ. Δικαστηριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, να εφαρμόσουν τον Κανονισμό του Δουβλίνου και κατ’ επέκταση να επιστρέψουν στην Ελλάδα όσους έχουν καταγραφεί στη χώρα μας. 

Σχολιάζοντας την απάντηση της Κομισιόν, ο Έλληνας ευρωβουλευτής δήλωσε: 

«Η απάντηση της Κομισιόν παραπέμπει στη λαϊκή ρήση «σκάσε και κολύμπα». Επιβεβαιώνει απλά ότι οι δηλώσεις περί επιμερισμού των βαρών στην ευρωπαϊκή οικογένεια δεν είναι παρά πολιτικές κορώνες χωρίς αντίκρυσμα. Το μόνο που ενδιαφέρει την Κομισιόν είναι να μείνουν οι πρόσφυγες μακριά από την αυλή της κεντρικής Ευρώπης, η οποία σε τελική ανάλυση αποτελεί και τον προορισμό τους.»


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης:

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλουεξ ονόματος της Επιτροπής(17.6.2016)

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση ότι η τρέχουσα προσφυγική και μεταναστευτική κρίση έχει δημιουργήσει σημαντικές ανάγκες πόρων σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό ωστόσο δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι κατά συνέπεια θα πρέπει να καταλυθούν τα πρότυπα της ΕΕ και του διεθνούς δικαίου.

Όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, καλούνται να ενσωματώσουν στο εσωτερικό τους δίκαιο και να εφαρμόσουν το κεκτημένο της ΕΕ για το άσυλο. Οι ισχυρές πιέσεις που ασκήθηκαν στα συστήματα ασύλου των κρατών μελών, ιδίως κατά τη διάρκεια του 2015, επιβεβαίωσαν την ανάγκη γενικότερης μεταρρύθμισης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του Δουβλίνου.

Η Επιτροπή παρουσίασε τις επιλογές αυτής της μεταρρύθμισης σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 6 Απριλίου 2016. Στις 4 Μαΐου 2016, η Επιτροπή υπέβαλε την πρώτη δέσμη προτάσεων για ριζική μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), η οποία περιλαμβάνει νέο μηχανισμό ισότιμης αντιμετώπισης που διασφαλίζει ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα υφίσταται δυσανάλογες πιέσεις στο οικείο σύστημα ασύλου.
 
Μέχρι την έκδοση νέου νομικού πλαισίου από τους συννομοθέτες, θα ισχύουν οι υφιστάμενες νομικές πράξεις που συγκροτούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, γεγονός που σημαίνει ότι η Ελλάδα εξακολουθούσε να έχει καθήκον να διασφαλίζει ότι όλοι οι αιτούντες άσυλο χαίρουν των δικαιωμάτων και των παροχών που ορίζονται στις εν λόγω νομικές πράξεις. 

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση, η Επιτροπή υποστήριξε ότι χρειάζονται περισσότερες νόμιμες οδοί προς την Ευρώπη. Στις στις 20 Ιουλίου 2015 εγκρίθηκε μια πρώτη κοινή προσπάθεια της ΕΕ στον τομέα της επανεγκατάστασης η οποία αφορούσε την επανεγκατάσταση, εντός δύο ετών, 22.504 ατόμων τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας. Παράλληλα, στις 11 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε Σύσταση για ένα Εθελοντικό Ανθρωπιστικό Πρόγραμμα Εισδοχής με την Τουρκία προκειμένου να καταστούν δυνατές οι ομαλές και ασφαλείς αφίξεις αντί των επικίνδυνων ταξιδιών. Με βάση την εμπειρία αυτών των πρωτοβουλιών, η Επιτροπή θα υποβάλει διαρθρωμένη πρόταση σχετικά με ένα πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την επανεγκατάσταση.