Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

13/12/2016 Αναθεώρηση Κανονισμού Λειτουργίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

“Fast-Track” νομοθετικές διαδικασίες και περιορισμένα εργαλεία δημοκρατικού ελέγχου και διαφάνειας.
Τροπολογίες για την κατάθεση απεριόριστου αριθμού γραπτών ερωτήσεων προς την Κομισιόν και τον περιορισμό της εξουσίας του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, κατέθεσε ο Νίκος Χουντής.

Ψηφίστηκε σήμερα, από τις κυρίαρχες πολιτικές ομάδες, η αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που προβλέπει τον περιορισμό των εργαλείων δημοκρατικού ελέγχου που θα διαθέτουν οι ευρωβουλευτές, τη συγκέντρωση εξουσιών στον εκάστοτε Πρόεδρο και την υιοθέτηση “Fast-Track” νομοθετικών διαδικασιών, με πλήρη την απουσία της διαφάνειας.

Είναι εμφανές ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της λιτότητας, των Μνημονίων, της καταπάτησης των εθνικών Συνταγμάτων και της επίθεσης στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, είναι βαρίδι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των ευρωβουλευτών, είναι βαρίδι η πλήρης ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών για την πορεία ψήφισης Κανονισμών και Οδηγιών που επηρεάζουν τις ζωές τους, είναι βαρίδι να λογοδοτούν οι έχοντες την εξουσία για την παραβίαση όσων κοινωνικών ρητρών υπάρχουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία της Ευρωομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL), αποστάλθηκε η παρακάτω Δημόσια Έκκληση προς τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς, με την οποία ζητούσε να ανασταλεί η διαδικασία αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας, ώστε να μην πέσουν θύματα η δημοκρατία, ο πλουραλισμός και η διαφάνεια, στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Την παρακάτω Δημόσια Έκκληση έχουν υπογράψει πάνω από 600 πολίτες, οργανώσεις και ευρωβουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής.

Στη διαδικασία αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας, η Ευρωομάδα της Αριστεράς κατέθεσε συγκεκριμένες τροπολογίες, με τις οποίες αναβαθμίζει τα εργαλεία κοινοβουλευτικού ελέγχου που διαθέτει ένας ευρωβουλευτής, διευρύνει την αντιπροσωπευτικότητα των πολιτικών οργάνων και εισάγει τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες αποφάσεων. 

Στο ίδιο πλαίσιο ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, με τις τροπολογίες που κατέθεσε, ζητά ο κάθε ευρωβουλευτής να έχει το δικαίωμα να απευθύνει απεριόριστο αριθμό ερωτήσεων προς την Κομισιόν, το Συμβούλιο και την ΕΚΤ, σε αντίθεση με τον σημερινό Κανονισμό που προβλέπει 5 ερωτήσεις το μήνα. Επίσης, ζητά να περιοριστεί η εξουσία που έχει ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου να «κρίνει» το παραδεκτό των ερωτήσεων που καταθέτει ένας ευρωβουλευτής στο αρμόδιο όργανο της ΕΕ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Δημόσιας Έκκλησης για την αναστολή της διαδικασίας αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:Δημόσια Έκκληση

Για την ενίσχυση της δημοκρατίας, του πλουραλισμού και της διαφάνειας στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
https://www.change.org/p/european-parliament-chair-martin-schulz-for-increased-democracy-pluralism-and-transparency-in-the-european-parliament-functioning

Εμείς, οι υπογράφοντες, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ενδιαφερόμενοι πολίτες, εκφράζουμε την ανησυχία μας για την εν εξελίξει διαδικασία αναθεώρησης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αυτή η διαδικασία δεν είναι μια απλή τεχνική διαδικασία, αλλά έχει τεράστιες πολιτικές επιπτώσεις.

Οι προτάσεις υπό συζήτηση, εάν εγκριθούν, θα υπονομεύσουν σοβαρά την δημοκρατία, τον πλουραλισμό και τη διαφάνεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι προτάσεις αυτές θα περιορίσουν σοβαρά την παρέμβαση των εκλεγμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, όσον αφορά την υποβολή τροπολογιών σε εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις, ερωτήσεις που μπορούν να υποβληθούν σε άλλα όργανα, γραπτές δηλώσεις, ψηφίσματα, αιτιολογήσεις ψήφου και συμμετοχής σε οι εξειδικευμένες επιτροπές, με άλλα λόγια θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση της εξουσίας στις μεγάλες πολιτικές ομάδες, μειώνοντας τις δυνατότητες παρέμβασης των μικρότερων ομάδων και μειώνοντας έτσι τον πλουραλισμό. Επίσης, θα μειωθούν οι μηχανισμοί δημοκρατικού ελέγχου και ελέγχου της νομοθετικής διαδικασίας, υπονομεύοντας έτσι τη διαφάνεια, επιβάλλοντας διαδικασίες «fast-track» και μειώνοντας τις δυνατότητες αιτήματος ονομαστικών ψηφοφοριών.

Υπάρχει ακόμα χρόνος για να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να αποτρέψουμε μη συνετές αποφάσεις που θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στη μεγέθυνση του χάσματος μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η επιλογή να ολοκληρώσουν μια τέτοια διαδικασία, αυτού του μεγέθους και με τόσο σημαντικές συνέπειες, κατά τη διάρκεια, μάλιστα, των συζητήσεων για το Brexit, θα είναι όχι μόνο παράλογο, αλλά και ανεύθυνο.

Τα εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αντιπρόσωποι του λαού, και όχι οποιοδήποτε είδος διακοσμητικού επίπλου. Η φίμωσή τους είναι φίμωση των ίδιων των λαών. Αυτό είναι απαράδεκτο.

Ως εκ τούτου, εμείς, οι υπογράφοντες, κάνουμε δημόσια έκκληση για την αναστολή των εν εξελίξει διαδικασιών αναθεώρησης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καλούμε στο απαραίτητο μορατόριουμ, που θα επιτρέψει την αποσαφήνιση όλων των συνεπειών της διαδικασίας του Brexit, στο επίπεδο της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ανάπτυξη ενός βαθύτερου προβληματισμού σχετικά με τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας της δημοκρατίας, του πλουραλισμού και της διαφάνειας.