Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

28/06/2010 Μόνο 864.201,28€ αντλήθηκαν από Γ’ΚΠΣ 2000-2006 για αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου!

Απάντηση της Κομισιόν στο Ν.Χουντή για τα αντιπλημμυρικά έργα

Τώρα οριστικοποιούνται προγράμματα 60 εκατομμυρίων ευρώ για τη διαχείριση των υδάτων στο πλαίσιο του διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013  
Απάντηση του  Επιτρόπου για την περιφερειακή πολιτική Χαν στον Ν.Χουντή

Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2010 αναμένεται να οριστικοποιηθεί η επιλογή προγραμμάτων, προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ, που μπορεί να βελτιώσει τη διασυνοριακή συνεργασία για τη διαχείριση των υδάτων μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας για την περίοδο 2007-2013 ενώ το αντίστοιχο πρόγραμμα με την Τουρκία ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί. Αυτό τονίζει ο Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική κ.Χαν στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν.Χουντή.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής στην ερώτησή του, αναφερόταν στις επαναλαμβανόμενες εκτεταμένες πλημμύρες του ποταμού Έβρου και Άρδα που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σημειώνοντας ότι στην περιοχή έχουν πραγματοποιηθεί αντιπλημμυρικά έργα μικρά και διάσπαρτα που αποδεικνύονται ανεπαρκή. Ο Ν.Χουντής καλούσε την Επιτροπή να απαντήσει αν «υπάρχουν έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ είτε ενταγμένα στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ή ως συνεχιζόμενα από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και πώς προτίθεται η Επιτροπή να συντονίσει τα συνορεύοντα κράτη Ελλάδα-Βουλγαρία-Τουρκία προκειμένου να επενδύσουν σοβαρά και να σταματήσει η ντροπή  των «μοιραίων» ετήσιων καταστροφών.»
Όσον αφορά στον συντονισμό των εμπλεκόμενων χωρών Ελλάδας – Βουλγαρίας –Τουρκίας, Επίτροπος Χαν, στην απάντησή του, επισημαίνει ότι:
«Στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» της πολιτικής συνοχής, το διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 μπορεί να βελτιώσει τη διασυνοριακή συνεργασία για τη διαχείριση των υδάτων: Στο πλαίσιο αυτό έχει δημοσιευθεί μια πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων με προϋπολογισμό 60 εκατομμυρίων ευρώ της οποίας η προθεσμία έληξε στις 30 Οκτωβρίου 2009. Η επιλογή των προγραμμάτων αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2010. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα δύο κράτη μέλη αποφασίζουν από κοινού ποια κοινά έργα θα χρηματοδοτηθούν.
Το προβλεπόμενο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας «Ελλάδα-Τουρκία 2007-2013» θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει το συντονισμό της διαχείρισης των υδάτων στον ποταμό Έβρο. Δυστυχώς το προβλεπόμενο πρόγραμμα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.»
Επίσης, ο Επίτροπος Χαν, στην απάντησή του, τονίζει ότι: «Οι αντιπλημμυρικές υποδομές θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), είτε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος για το περιβάλλον είτε του σχετικού περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τα καθιερωμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ωστόσο, εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να προβούν στην εισήγηση, προπαρασκευή και εκτέλεση τέτοιων έργων.»
Όσον αφορά στο Γ’ ΚΠΣ, ο κ.Χαν στην απάντησή του αναφέρει ότι: «Η ανάγκη να μειωθεί ο κίνδυνος από τις πλημμύρες έχει ληφθεί υπόψη στο τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006)…Κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006, δαπανήθηκαν 864.201,28 ευρώ για τη συγχρηματοδότηση των αντιπλημμυρικών υποδομών στους ποταμούς Έβρο, Άρδα και Ερυθροπόταμο μαζί με τους παραποτάμους τους.