Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

28/02/2018 Τροπολογία για την υποστήριξη του μελισσοκομικού τομέα στηρίζει ο Νίκος Χουντής.

Τροπολογία για την υποστήριξη του μελισσοκομικού τομέα και την νομική προστασία των τοπικών πληθυσμών μελισσών, στηρίζει ο  Νίκος Χουντής.

Την «αύξηση της νομικής προστασίας» και την «οικονομική στήριξη των τοπικών οικοτύπων και πληθυσμών των μελισσών» ζητούν με τροπολογία τους ευρωβουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής .

Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία που κατατέθηκε στην Έκθεση σχετικά με τις προοπτικές και προκλήσεις για τον μελισσοκομικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξετάζεται από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αύριο Πέμπτη, 1η Μαρτίου, ζητά από την «Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της νομικής προστασίας και οικονομικής στήριξης για τους τοπικούς οικοτύπους και πληθυσμούς των μελισσών μελιτοπαραγωγής σε ολόκληρη την ΕE», μεταξύ άλλων και μέσω «νομικώς προστατευόμενων περιοχών διατήρησης τοπικά ενδημικών ειδών μελισσών μελιτοπαραγωγής».

Εδώ θα βρείτε την τροπολογία:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0014/2018&secondRef=001-001&language=EL