Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

15/02/2011 Κομισιόν: Η Τουρκία δεν έχει ρυθμίσει νομικά το ζήτημα των 24 Ορθόδοξων και 24 Εβραϊκών ιδρυμάτων που παραμένουν "κατειλημμένα"

Απάντηση του Επιτρόπου κ. Fule στον Ν. Χουντή

Αναγνωρίζει η Κομισιόν πως η Τουρκία δεν έχει ρυθμίσει νομικά το ζήτημα των 24 Ορθόδοξων και 24 Εβραϊκών ιδρυμάτων ( εκκλησίες και συναγωγές) που εξακολουθούν να παραμένουν «κατειλημμένα» από το τουρκικό κράτος

Αναγνωρίζει η Κομισιόν, ότι ο νόμος του 2008 της Τουρκίας για το καθεστώς των μη μουσουλμανικών κοινοτικών ιδρυμάτων (βακουφίων) «δεν εξετάζει το ζήτημα των περιουσιών που κατασχέθηκαν και πωλήθηκαν σε τρίτους ούτε το ζήτημα της ιδιοκτησίας ιδρυμάτων που συγχωνεύτηκαν προτού εγκριθεί η νέα νομοθεσία τον Φεβρουάριο του 2008».  Αυτό απάντησε, μεταξύ άλλων,  ο αρμόδιος Επίτροπος για τη διεύρυνση κ. Fule, στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή.  
Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας ευρωβουλευτής έθετε στην ερώτησή του το ζήτημα των 24 Ορθόδοξων και 24 Εβραϊκών ιδρυμάτων (εκκλησίες και συναγωγές) που εξακολουθούν να παραμένουν «κατειλημμένα» από το τουρκικό κράτος, και ζήτησε να ασκηθεί επιρροή από την Κομισιόν για την ανάκληση από την Τουρκία των διοικητικών αυτών πράξεων πράξεις της Γενικής Διεύθυνσης των Βακουφίων που κήρυξε τα 48 αυτά βακούφια «κατειλημμένα».
 
Ο κ. Fule στην απάντησή του αναγνωρίζει πως το «το πολιτικό πλαίσιο δεν εξετάζει το ζήτημα των περιουσιών που κατασχέθηκαν και πωλήθηκαν σε τρίτους ούτε το ζήτημα της ιδιοκτησίας ιδρυμάτων που συγχωνεύτηκαν προτού εγκριθεί η νέα νομοθεσία τον Φεβρουάριο του 2008» και συνεχίζει λέγοντας πως «Η ανάγκη εφαρμογής του νόμου του 2008 κατά τρόπο ομαλό και αποτελεσματικό και της διευθέτησης των ανωτέρω ζητημάτων σε νομικό και πρακτικό επίπεδο αναφέρεται ρητά στην έκθεση προόδου της Επιτροπής. Τίθεται, επίσης, στις τουρκικές αρχές σε κάθε ευκαιρία και σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα