Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

02/03/2011 Fast-Track αναγνώριση των πτυχίων των ιδιωτικών «πανεπιστημίων» και «εκπαιδευτηρίων» της αλλοδαπής ζητά η Κομισιόν.

Απάντηση του Επιτρόπου Μπαρνιέ στο Νίκο Χουντή.
 
Την fast-track αναγνώριση των πτυχίων ιδιωτικών Πανεπιστημίων του εξωτερικού και άλλων «εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (;), πέρα από τα παραρτήματα (franchise) ξένων Πανεπιστημίων που λειτουργούν στον Ελλάδα, προωθεί η Κομισιόν. Αυτό προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς κ. Μπαρνιέ, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή.
 
Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής σε ερώτησή του ζητούσε να πληροφορηθεί τους λόγους για τους οποίους το Μνημόνιο ζητά την «ουσιαστική μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» και πως το θέμα αυτό συνδέεται με τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας.
 
Στην απάντησή του, ο κ. Μπαρνιέ, αφού τονίζει ότι «η Ελλάδα εφαρμόζει μια ιδιαίτερα περιοριστική πολιτική όσον αφορά την αναγνώριση των πτυχίων από ιδιωτικά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που λειτουργούν βάσει συμβάσεων δικαιόχρησης», προσθέτει ότι «οι επαγγελματικές υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό μέρος της ελληνικής οικονομίας το οποίο υπόκειται σε πληθώρα κανονιστικών ρυθμίσεων».
 
Με την απάντηση της, η Κομισιόν, είναι σαφές ότι πέρα από το αίτημα της άμεσης αναγνώρισης των πτυχίων των παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, ασκεί πιέσεις, αφενός για τη χαλάρωση του καθεστώτος αναγνώρισης των πτυχίων που προέρχονται από ιδιωτικά πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, φωτογραφίζοντας τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για την αναγνώριση αυτών των πτυχίων, και αφετέρου ασκεί πιέσεις για περαιτέρω άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, αφού κάνει λόγο για «επαγγελματικές υπηρεσίες» που υπόκεινται σε «πληθώρα κανονιστικών ρυθμίσεων».
 
Εξάλλου, στο ερώτημα του Νίκου Χουντή για το πως συνδέεται η αναγνώριση των πτυχίων με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, η Κομισιόν απαντά με τρόπο απολύτως ενδεικτικό της εικόνας που έχει για την ελληνική οικονομία !!!
 
Συγκεκριμένα η Κομισιόν σημειώνει ότι: «Η διευκόλυνση των επαγγελματιών όσον αφορά τους όρους αναγνώρισης των εκπαιδευτικών τους τίτλων από το εξωτερικό θα διευκολύνει και  τις ξένες εταιρείες να εισέλθουν και να επενδύσουν στην ελληνική αγορά και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα, αυξάνοντας την ευελιξία τους ως προς την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού.»