Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

09/03/2011 Η διαδικασία αναθεώρησης του Δουβλίνο ΙΙ θα επιταχυνθεί τους επόμενους μήνες

για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ιδιαίτερης μεταναστευτικής πίεσης

Απάντηση της Κομισιόν στον Ν. Χουντή

Η διαδικασία αναθεώρησης του Δουβλίνο ΙΙ θα επιταχυνθεί τους επόμενους μήνες για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ιδιαίτερης πίεσης με την προώθηση μηχανισμού έκτακτης ανάγκης. Αυτό απάντησε η Επίτροπος Εσωτερικών υποθέσεων κα.  Malmström στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή.
Πιο συγκεκριμένα ο Ν. Χουντής αναφέρονταν στο τραγικό περιστατικό της βύθισης του τουρκικού δουλεμπορικού στα ανοιχτά της Κέρκυρας τον Ιανουάριο του 2011 που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 22 άτομα και την ιδιαίτερη μεταναστευτική πίεση που υπάρχει σήμερα. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής καλούσε την Επιτροπή να άρει το καθεστώς της Συμφωνίας του Δουβλίνου ΙΙ που είναι υπεύθυνο για τον εγκλωβισμό εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα χωρίς τη θέλησή τους.

Στην απάντησή της η αρμόδια Επίτροπος, μεταξύ άλλων, τονίζει «Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι ένα σαφές, δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα για τον καταμερισμό των ευθυνών κατά την εξέταση των αιτήσεων ασύλου μεταξύ κρατών μελών αποτελεί βασική συνιστώσα του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος παροχής ασύλου. Η Επιτροπή, στην πρόταση που εξέδωσε το 2008 για την αναδιατύπωση του κανονισμού του Δουβλίνου, πρότεινε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος του Δουβλίνου, ταυτόχρονα με την ενίσχυση της προστασίας των αιτούντων. Στο πλαίσιο της πρότασης αυτής συμπεριλαμβάνεται η εισαγωγή άρθρου για τη δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης, με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ιδιαίτερης πίεσης. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και να χρησιμοποιείται ως μέτρο έσχατης ανάγκης, το οποίο να περιορίζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος αδυνατεί να αντιμετωπίσει με τον δέοντα τρόπο έκτακτη κατάσταση ιδιαίτερης πίεσης. Επίσης, το οικείο κράτος μέλος έχει την υποχρέωση να αποδείξει ότι έχει ήδη καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες για να αποκαταστήσει την κατάσταση ασύλου, ότι δεν έχει την ικανότητα να χειριστεί σε εσωτερικό επίπεδο μια έκτακτη κατάσταση που αντιμετωπίζει και ότι δεσμεύεται να αποκαταστήσει την ομαλότητα, το συντομότερο δυνατό»
Η κ. Malmström ολοκλήρωσε την απάντησή της πληροφορόντας πως  «Οι διαπραγματεύσεις …αναμένεται να επιταχυνθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, η ΕΕ αποσκοπεί στη θέσπιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος παροχής ασύλου έως το τέλος του 2012.»