Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

18/03/2011 Πάνω από 20 τράπεζες φύλαξης βλαστοκυττάρων λειτουργούν στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ακόμα σύστημα διαπίστευσης, και αδειοδότησης τους

 Απάντηση της Κομισιόν στον Ν. Χουντή

Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από 20 τράπεζες φύλαξης βλαστοκυττάρων και ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει εκδώσει πόρισμα με το οποίο καλούσε τα 3 μεγαλύτερα μαιευτήρια της Αθήνας να «επιστρέψουν άμεσα στους αναφέροντες ως αχρεωστήτως και χωρίς νόμιμη αιτία καταβληθέντα ποσά των χρεώσεων που έχουν ήδη παρανόμως εισπραχθεί», η Ελλάδα δεν έχει οριστικοποιήσει το σύστημα διαπίστευσης, ορισμού, έγκρισης ή αδειοδότησης των ιδρυμάτων ιστών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών κυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου, όπως όφειλε να κάνει με βάση τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.  Αυτό απαντά ο αρμόδιος Επίτροπος  για θέματα Υγείας κ. Dalli στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή.

Ποιο συγκεκριμένα στην απάντηση του ο κ. Dalli αφού αναφέρει ότι «σύμφωνα με την οδηγία 2004/23/EΚ, όλα τα ιδρύματα ιστών, δημόσια ή ιδιωτικά, πρέπει να έχουν διαπιστευτεί, οριστεί, εγκριθεί ή αδειοδοτηθεί από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους και να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία και στα μέτρα εφαρμογής της». Σημειώνει ότι «τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την έγκριση των τραπεζών κυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου.» και τονίζει «η Ελλάδα δεν έχει οριστικοποιήσει το σύστημα διαπίστευσης, ορισμού, έγκρισης ή αδειοδότησης των ιδρυμάτων ιστών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών κυττάρων αίματος ομφάλιου λώρου.
Ο κ. Dalli στην απάντησή του καταλήγει λέγοντας:
« Η Ελλάδα δεν διαθέτει ακόμη δημόσια προσβάσιμο μητρώο των εγκεκριμένων ιδρυμάτων ιστών» και ότι «θα εξετάσει επίσης  τις ελλείψεις στην εφαρμογή και θα απευθυνθεί στις ελληνικές αρχές σχετικά με το θέμα αυτό».