Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

26/10/2017 Παρέμβαση του Ν.Χουντή στο Ευρωκοινοβούλιο για την Εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη.