Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

02/05/2018 ΘΕΜΑ: Ανησυχίες από την καύση ακατάλληλου RDF σε τσιμεντοβιομηχανία

Απορριμματογενή ανακτώμενα στερεά καύσιμα τσιμεντοβιομηχανίας στο Βόλο, ελέγχθηκαν από διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο και τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας έδειξαν ότι το δείγμα κατατάσσεται στην κλάση 4 ως προς την Διάμεσο περιεκτικότητας σε υδράργυρο, αντίθετα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία (απορριμματογενή ανακτώμενα στερεά καύσιμα θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται στις κλάσεις 1,2,3).
Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών και κατόπιν αυτοψίας την 1.4.2018 ξεφορτώθηκαν στο λιμάνι του Βόλου 2000 τόνοι απορριμμάτων από την Ιταλία, με αυτά τα χαρακτηριστικά, οι οποίοι πιθανώς να έχουν καεί. Η σύσταση δε, του συγκεκριμένου δείγματος ήταν 15-20% χαρτί, 75-80% πλαστικό και 5-10% λοιπά υλικά, σε αντίθεση με τις διεθνείς προδιαγραφές για RDF. Καταγγέλλεται επιπλέον ότι από το υλικό αυτό απουσίαζε οποιαδήποτε ένδειξη-διακριτικά στοιχεία, ως προς το περιεχόμενό του.
Ερωτάται:
Γνωρίζει τις προαναφερθείσες καταγγελίες και αν ναι, θα υπάρξουν κυρώσεις κατά των υπευθύνων;
Τι σήμανση απαιτείται κατά τη διασυνοριακή μεταφορά μεταξύ κρατών-μελών, προοριζόμενων για καύση RDF και SRF;
Έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ημερομηνία από την οποία εκτελούνται συνεχείς μετρήσεις για τις διοξίνες και τα φουράνια; (Οδηγία 2010/75/ΕΕ άρθρο 48, παρ. 5); Εάν ναι, πόσες μετρήσεις πρέπει να εκτελούνται κάθε χρόνο;

Aπάντηση: