Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

09/07/2018 Δημοσιονομική διόρθωση ΧΥΤΑ Γραμματικού

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε στην Επιτροπή Αναφορών (21/3/2018 – Αναφορά 0573/2011, Κων/νου Παπαδιγενόπουλου), ότι, για τον ΧΥΤΑ Γραμματικού η διαδικασία ολοκληρώθηκε και τα κονδύλια είναι απαιτητά στο σύνολό τους:
«Από τις 14/1/2015 εστάλη στις Ελληνικές Αρχές πρόταση κλεισίματος με δημοσιονομική διόρθωση του 100% της συνδρομής του Ταμείου Συνοχής, γιατί το έργο δεν ήταν λειτουργικό και για περιβαλλοντικούς λόγους. Οι Ελληνικές Αρχές, με επιστολή τους το Μάρτιο του 2015, δεν αποδέχτηκαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατατέθηκαν από τις Ελληνικές Αρχές συμπληρωματικά έγγραφα και πληροφορίες για την πρόοδο του έργου σχετικά με τα εκκρεμούντα ζητήματα. Το έργο, κατά την άποψη της Επιτροπής, παραμένει μη ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Έχει ετοιμαστεί και πρόκειται να σταλεί τις επόμενες ημέρες στις Ελληνικές Αρχές επιστολή προδιόρθωσης, με την οποία ζητάμε την 100% δημοσιονομική διόρθωση της συνδρομής του Ταμείου Συνοχής» .
Επειδή στον ΧΥΤΑ εξακολουθεί να υπάρχει επίσημη πινακίδα της Περιφέρειας Αττικής, ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επειδή, όπως συνεπάγεται, η κατά 100% δημοσιονομική διόρθωση αφορά και στα συνοδά έργα (πχ. δρόμοι πρόσβασης στον ΧΥΤΑ), ακόμη και αν χρηματοδοτούνται από άλλα Διαρθρωτικά Ταμεία,
Ερωτάται:
Προτίθεται να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση της παραπλανητικής πινακίδας;
Ποια τα συνοδά έργα, για τα οποία έχει ζητηθεί 100% δημοσιονομική διόρθωση;

Aπάντηση: