Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

04/06/2018 «Έχει προταθεί επίσημα στην ελληνική κυβέρνηση να προσφύγει στην Προληπτική Γραμμή;»

Πρόσφατα ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας πρότεινε στην ελληνική κυβέρνηση να προσφύγει στην Προληπτική Χρηματοδοτική Συνδρομή, του άρθρου 14 της Συνθήκης του ESM, μετά την τυπική ολοκλήρωση του 3ου ελληνικού προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, με στόχο την επιτυχή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού και ευρωπαϊκού τύπου, στο πρόσφατο Washington Group, και η ΕΚΤ υποστήριξε την προσφυγή στην Προληπτική Χρηματοδότηση, η οποία σε συνδυασμό με το ταμειακό απόθεμα που δημιουργείται με ποσά από τις δόσεις του 3ου προγράμματος, θα επιτρέψουν την καλύτερη χρηματοδότηση των δανεικών αναγκών της Ελλάδας, από τις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Προληπτικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής (άρθρο 2.2.β), η Ελλάδα για να αιτηθεί την προληπτική γραμμή, οφείλει να έχει βιώσιμο χρέος.

Ερωτάται η ΕΚΤ:

1) Ποιο είναι τα απαραίτητα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που θα το καθιστούσαν  βιώσιμο, σύμφωνα με την ΕΚΤ;
2) Έχει προταθεί επίσημα προς την Ελλάδα η προσφυγή στην Προληπτική Χρηματοδότηση του ESM και τι θέση πήρε η ελληνική κυβέρνηση;
3)  Σε περίπτωση που η Ελλάδα προσφύγει τελικά στην Προληπτική Χρηματοδότηση θα υπάρξουν πρόσθετες υποχρεώσεις όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική και τις μεταρρυθμίσεις;

Aπάντηση: