Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

05/03/2018 Ερώτηση Νίκου Χουντή (ΛΑΕ) σε Μάριο Ντράγκι (ΕΚΤ)

Τη δημιουργία πανευρωπαϊκής πλατφόρμας αγοραπωλησίας Κόκκινων Δανείων σε «επενδυτές», μελετά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στις ευρωπαϊκές τράπεζες αγγίζουν πλέον τα 1.3 τρις ευρώ.

Οι λύσεις που προωθούνται, με την καθοδήγηση του Συμβουλίου της ΕΕ και της ΕΚΤ, συμπεριλαμβάνουν την τραπεζική εποπτεία, την μακρο-προληπτική πολιτική, την πώληση των δανείων σε εταιρείες διαχείρισης ενεργητικού και την εφαρμογή των κανόνων χρεοκοπίας.
Στην πρόσφατη έκθεση της ΕΚΤ για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα (Νοέμβριος 2017), προτάθηκε η άποψη δημιουργίας μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας αγοραπωλησίας Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με στόχο την διευκόλυνση πώλησής τους από τις τράπεζες σε δυνητικούς αγοραστές.
Με δεδομένο ότι η πώληση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων επηρεάζει αρνητικά τις ζωές χιλιάδων δανειοληπτών που πολλές φορές εξαναγκάζονται να χάσουν τη μοναδική τους κατοικία μέσω πλειστηριασμών, ερωτάται ο Πρόεδρος της ΕΚΤ:
1) Διαθέτει στοιχεία για το πλήθος των πλειστηριασμών κατοικιών, ειδικά για τις πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην ΕΕ και στις χώρες που αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ΜΕΔ;
2) Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο προστασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων από τον κίνδυνο του πλειστηριασμού για χρέη προς τις τράπεζες στα κράτη-μέλη;
3) Στην αξιολόγηση της πρότασης για την πλατφόρμα αγοραπωλησίας ΜΕΔ, έχει συνυπολογίσει τους κινδύνους για τις ζωές των δανειοληπτών που, λόγω των θεαματικών μειώσεων στα εισοδήματά τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους;

Aπάντηση: