Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

06/03/2018 Ερώτηση του Νίκου Χουντή για τους νοσοκομειακούς γιατρούς

Ευρωδικαστήριο: Οι κατ’οίκον εφημερίες ετοιμότητας πρέπει να θεωρούνται «χρόνος εργασίας»


Στον Ν.4498/2017 ( εναρμόνιση Ελληνικού Δικαίου με την Οδηγία 2003/88/ΕΚ ) για το «χρόνο εργασίας» νοσοκομειακών ιατρών, αναφέρεται :

- «Χρόνος εργασίας, λογίζεται, εκτός του τακτικού ωραρίου, και ο χρόνος που ο εφημερεύων ιατρός βρίσκεται στο χώρο εργασίας του».

-«Ως εφημερία ετοιμότητας λογίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός βρίσκεται εκτός του χώρου εργασίας και είναι έτοιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του εφόσον κληθεί ».

Απόφαση  του ΔΕΕ (21.2.2018) κρίνει ότι «ο χρόνος των κατ’ οίκον εφημεριών ετοιμότητας ενός εργαζομένου, που είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του εργοδότη του εντός σύντομης προθεσμίας, πρέπει να θεωρείται χρόνος εργασίας ».
Διευκρινίζει επίσης ότι ο χρόνος εργαζόμενου σε εφημερία ετοιμότητας περιορίζει πολύ σημαντικά άλλες δραστηριότητες και ως εκ τούτου  πρέπει να θεωρείται «χρόνος εργασίας».

Ερωτάται:

-Μπορεί να βεβαιώσει ότι η απόφαση του ΔΕΕ πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ, που υποχρεούνται επίσης,  στο πλαίσιο της κατ’ οίκον εφημερίας ετοιμότητας, να είναι άμεσα στη διάθεση του εργοδότη τους;

-Τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου άμεσα να εναρμονιστεί ο Ν.4498/2017 με την απόφαση του ΔΕΕ ;

Aπάντηση: