Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

13/03/2018 Μόνο 2,5 εκ. ευρώ θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ζημιές στην ΚΩ

  • Μόνο 2,5 εκ. ευρώ θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ζημιές στην ΚΩ από τους καταστροφικούς σεισμούς , και αυτό αν η κυβέρνηση αποστείλει ικανοποιητικές διευκρινίσεις.
  • Απάντηση Κομισιόν σε Νίκο Χουντή.


Ολόκληρη η απάντηση της Κομισιόν έχει ως έξης :

Απάντηση της κ. Creţuεξ ονόματος της Επιτροπής(9.3.2018)Η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Ελλάδας για βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για τον σεισμό στην Κω. Η Ελλάδα δήλωσε συνολικές άμεσες ζημίες που ανέρχονται σε 101 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων σχεδόν 48 εκατ. ευρώ αφορούν ζημιές στην πολιτιστική κληρονομιά (το μεγαλύτερο ενιαίο ποσό) και 43 εκατ. ευρώ αφορούν ζημιές στη δομή του λιμένα. Όλες οι άλλες ιδιωτικές και δημόσιες ζημίες που δηλώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των επειγουσών επεμβάσεων και της επείγουσας στέγασης, ανέρχονται σε λίγο παραπάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η αξιολόγηση της Επιτροπής επιβεβαιώνει εν μέρει τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές, εντόπισε μια σειρά ζητημάτων, ιδίως σε σχέση με την αιτιολόγηση για τα ποσά των ζημιών που δηλώθηκαν για τον λιμένα και για την πολιτιστική κληρονομιά, τα οποία απαιτούν περαιτέρω διευκρίνιση. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις ζημιές αυτές αντιπροσωπεύουν το 90 % του συνόλου της αίτησης. Ως εκ τούτου, στις αρχές του 2018 η Επιτροπή απέστειλε επιστολή προς τις ελληνικές αρχές, για να λάβει διευκρινίσεις, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της αίτησης.
Όταν οριστεί το ποσό των συνολικών άμεσων ζημιών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης, η Επιτροπή προτείνει στη βάση αυτή ένα ποσό οικονομικής βοήθειας που πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της έγκρισης διορθωτικού προϋπολογισμού. Για τις περιφερειακές καταστροφές όπως στην περίπτωση της Κω, η οικονομική βοήθεια ανέρχεται σε 2,5 % των συνολικών άμεσων ζημιών. Η Επιτροπή αναμένει ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 2018.

Aπάντηση: