Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

02/04/2018 Διατήρηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα Νησιά του Αιγαίου

Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τους θεσμούς, κατήργησε από τις 2 Ιανουαρίου του 2018 τον μειωμένο ΦΠΑ σε 27 νησιά του Αιγαίου, ενώ από 1η Ιουλίου 2018 προβλέπεται η κατάργηση και στα άλλα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Αυτά τα νησιά (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Λέρος) βιώνουν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση με την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, με αποτέλεσμα να πλήττεται ο τουρισμός, που αποτελεί βασική πηγή εσόδων των κατοίκων.

Με δεδομένο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ψήφισμα του (4 Φεβρουαρίου 2016) σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών, «υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου αριθ. 2006/112/ΕΚ, έχουν χορηγηθεί σε ορισμένα ευρωπαϊκά νησιά ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις ως αντιστάθμισμα στα μόνιμα φυσικά-γεωγραφικά και δημογραφικά τους μειονεκτήματα· τονίζει τη σημασία που έχουν οι εν λόγω ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, και ζητεί οι ρυθμίσεις αυτές να συνεχίσουν να υφίστανται, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής»·

Ερωτάται η Επιτροπή :

Προτίθεται να συναινέσει στο αίτημα των κατοίκων να μην καταργηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ με δεδομένες τις μεγάλες απώλειες στο εισόδημα αυτών των νησιών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αλλά και του πλήγματος στον τουρισμό από τις συνεχιζόμενες και εντεινόμενες μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές;

Aπάντηση: