Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

18/09/2018 Εγκατάσταση αιολικού σταθμού στο Δήμο Μονεμβάσιας

 Πολίτες και κοινωνικοί φορείς του Δήμου Μονεμβάσιας εκφράζουν την αντίθεση τους στην εγκατάσταση αιολικού σταθμού, στα Κουλέντια Μονεμβάσιας. 

Δεδομένου ότι: 

Ενώ οι εργασίες συνεχίζονται εκκρεμεί η προσφυγή του Δήμου στο ΣτΕ
Η εγκατάσταση ΑΠΕ στη περιοχή  θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην τοπική οικονομία, (τουρισμός, γεωργία, κτηνοτροφία).
Το ειδικό πλαίσιο ΑΠΕ αναφέρει ότι στο Δήμο Μονεμβάσιας, ως περιοχή με υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης και με  υψηλή ζήτηση αιολικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να διερευνηθούν τα τοπικά χωροταξικά δεδομένα.
Στο αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο προτείνεται η χερσόνησος Μαλέα να χαρακτηρισθεί Τοπίο Διεθνούς Αξίας. 
Η Μονεμβάσια προτείνεται για ένταξη στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Ο αιολικός σταθμός χωροθετείται  κοντά σε χωριό που βρίσκεται σε διαδικασία να χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός.
Στο χώρο αυτό βρίσκονται σημαντικά βυζαντινά μνημεία και η Καστροπολιτεία της Μονεμβάσιας.
 Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, έχει γνωμοδοτήσει ότι στη περιοχή έχει εντοπισθεί-καταγραφεί μεγάλος αριθμός σπηλαίων με αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, λόγω μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με την κοινοτική νομοθεσία για τον σχεδιασμό - έκδοση αδειών κατασκευής ΑΠΕ.

Ερωτάται :

1. Με δεδομένα τα παραπάνω το εν λόγω έργο είναι σύννομο με την κοινοτική νομοθεσία; 
2. Σε κάθε περίπτωση προϋποθέτει την ύπαρξη προηγούμενης διαβούλευσης            ( Άαρχους);

Aπάντηση: