Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

18/06/2013 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ