Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

11/11/2016 Εκδήλωση της (GUE/NGL) «Η Κρίση στην Ευρωζώνη – Αναζητώντας εναλλακτικές για την Αριστερά»