Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

07/05/2010 Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Λύκειο Λαγκαδιών Αρκαδίας