Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

24/06/2013 Ομιλία Ν.Χουντή στη συνεδρίαση της GUE/NGL για την ΕΡΤ