Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

23/05/2013 O N.Χουντής καταψηφίζει την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενταξιακή διαδικασία της Π.Γ.Δ.Μ.