Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

05/10/2015 "Ο εκβιασμός της Κομισιόν δεν αποτελεί έκφραση αλληλεγγύης"

Ομιλία στο Ευρωκοιονβούλιο για τα Διαρθρωτικά Ταμεία