Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

10/12/2015 Παρέμβαση στην Επιτροπή Παιδείας & Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Ν.Χουντής: "Δεν αποτελεί 'συντονισμό' των εκπαιδευτικών πολιτικών η φυγή επιστημονικού δυναμικού από τις χώρες του Νότου στις χώρες του Βορρά"