Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

04/10/2017 ⦁ Ομιλία-Παρέμβαση του Νίκου Χουντή στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο

⦁ «Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο είναι άρνηση της δημοκρατίας»

«Οι λαοί της Ευρώπης, οφείλουν να έρθουν σε ρήξη με τις πολιτικές και τις δομές της ΟΝΕ και του Ευρώ, για να επιτύχουν κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία»