Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

08/06/2018 Παρουσίαση στο Ευρωκοινοβούλιο της Γνωμοδότησης του Ν.Χουντή, σχετικά με τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ.

Η Παιδεία, θύμα των πολιτικών της Ευρωζώνης.