Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής Λαϊκής Ενότητας

29/11/2017 Ν.Χουντής προς Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: «Την αλήθεια κύριοι...»

 Στη συζήτηση της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση του  Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα ελληνικά Μνημόνια, τοποθετήθηκε ο  Νίκος Χουντής >>>>συνέχεια εδώ